18. Jellie Gorter

18. Jellie Gorter

Over 18. Jellie Gorter

Geboren op 8 mei 1940 in Amsterdam. Al bijna 60 jaar lid van onze partij in voor en tegenspoed. Ik ben in Gouda komen wonen in 1961 waar Herman mijn man jeugdleider was bij buurthuis “de Mussen”. In 1970 ben ik gemeenteraadslid geworden en in 1986 wethouder. Ik heb vele functies vervuld zoals bestuurslid Huize Juliana, voorzitter van “de Klup” en voorzitter van de cliëntenraad van de sociale dienst. Allemaal zaken waar solidariteit een grote rol speelde. En solidariteit en eerlijk delen is ook mijn grote drijfveer om me weer in te zetten voor mijn Partij van de Arbeid die deze idealen hoog in het vaandel heeft. Hopelijk krijgen we weer een grote fractie waar we veel van deze zaken kunnen waarmaken.