17. Kees Aerts

17. Kees Aerts

Over 17. Kees Aerts

Ik ben op 4 juli 1958 geboren in Haastrecht. Na het afronden van de middelbare school in Gouda, heb ik een aantal jaren als student in Amsterdam gewoond. In 1983 ben ik in Gouda gaan wonen. Ik heb verschillende banen gehad als leidinggevende van facilitaire afdelingen bij bedrijven in de profit en non-profit sector. Ik ben nu werkzaam als specialist ondersteuning bij een verzeke-ringsmaatschappij. Ik heb me ook ingezet als vrijwilliger o.a. in de sport als begeleider van jeugd- en senioren-teams en was een van de initiatiefnemers en lid van het eerste bestuur van de eerste organisatie voor buitenschoolse opvang in Gouda. De PvdA in Gouda is onmisbaar bij het realiseren en verdedigen van een eerlijke en solidaire samen-leving, waarin je afkomst, kleur, leeftijd of sekse er niet toe doen, eerlijk delen vanzelfsprekend is en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en iedereen erop kan vertrouwen dat de overheid zich sterk maakt voor betaalbaar en veilig wonen en toegankelijk onderwijs. Diezelfde overheid moet tegelijkertijd een  betrouwbare partner zijn voor bedrijven die willen investeren in projecten in Gouda. Vooropgesteld dat dat dan wel projecten zijn die niet alleen voor de investeerder maar ook voor de Gouwenaar voordeel oplevert. Ik wil aan dit alles de komende jaren als actief PvdA-lid graag persoonlijk bijdragen.