Alle mensen

Bram van Welie

Bram van Welie

Voorzitter

Peter van Diesen

Peter van Diesen

Secretaris

Peter Bos

Peter Bos

Penningmeester

Johan Veld

Johan Veld

Algemeen bestuurslid

José van Eijkelenburg

José van Eijkelenburg

Algemeen bestuurslid

Josephine Henriques Pombinha

Josephine Henriques Pombinha

Algemeen bestuurslid

Mohamed Mohandis

Mohamed Mohandis

Algemeen Bestuurslid

Patrick Verhoeven

Patrick Verhoeven

Algemeen bestuurslid

Joost van Lier

Joost van Lier

Webmaster (geen lid van bestuur)

01. Rogier Tetteroo

01. Rogier Tetteroo

Lijsttrekker

02. Sophie Heesen

02. Sophie Heesen

Kandidaat

03. Max de Groot

03. Max de Groot

kandidaat

04. Ahmed El Haddaoui

04. Ahmed El Haddaoui

Kandidaat

05. Jan-Kees Oppelaar

05. Jan-Kees Oppelaar

Kandidaat

06. Aline Tuls

06. Aline Tuls

Kandidaat

07. Remco Belonje

07. Remco Belonje

Kandidaat

08. Frank van der Knaap

08. Frank van der Knaap

Kandidaat

09. Mia Schaap

09. Mia Schaap

Kandidaat

10. Mohammed Mohandis

10. Mohammed Mohandis

Kandidaat

11. Guido Prinsenberg

11. Guido Prinsenberg

Kandidaat

12. Johan Veld

12. Johan Veld

Kandidaat

13. Klaas Bolt

13. Klaas Bolt

Kandidaat

14. José van Eijkelenburg

14. José van Eijkelenburg

Kandidaat

15. Wim Sonnemans

15. Wim Sonnemans

Kandidaat

16. Vera Bos

16. Vera Bos

Kandidaat

17. Tineke Oosterloo

17. Tineke Oosterloo

Kandidaat

18. Josephine Henriques Pombinha

18. Josephine Henriques Pombinha

Kandidaat

19. Gerrit Schinkel

19. Gerrit Schinkel

Kandidaat

20. Marion Suijker

20. Marion Suijker

Kandidaat

Max de Groot

Max de Groot

Fractievoorzitter & Raadslid

Onderwerpen: Stadsmarketing, recreatie en toerisme; Cultuur, erfgoed en monumenten; Cheese Experience; Doorontwikkeling Chocoladefabriek; Toekomstvisie; Personeel en bedrijfsvoering (incl. ICT); Gouda 2020+; Klimaat (water, groen en bodemdaling); Duurzaamheid en energie; Stedelijk beheer en mobiliteit; Natuur, milieu en dierenwelzijn; Klimaatadaptatie; Energietransitie; Algemeen bestuurlijke en juridische zaken; Communicatie.
Ahmed el Haddaoui

Ahmed el Haddaoui

Raadslid

Onderwerpen: Maatschappelijke ondersteuning; Publieke gezondheid; Integratie, burgerschap en diversiteit; Vernieuwing sociaal domein; Werk en inkomen (Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening); Openbare orde en veiligheid.
Sophie Heesen

Sophie Heesen

Vice-fractievoorzitter & Raadslid

Onderwijs; Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; Gouda750; Integraal Huisvestingsplan Onderwijs; Triple Helix agenda; Jeugd en welzijn (incl. kinderopvang); Integratie, burgerschap en diversiteit; Acquisitie HBO (zorg; ICT); Goudasfalt; Sport; SROI; Geheugen van Gouda; Bewonersparticipatie en -initiatieven; Regionale samenwerking.
Rogier Tetteroo

Rogier Tetteroo

Wethouder

Ruimtelijke ordening en strategisch grondbeleid, Wonen en wijkontwikkeling, Werk en inkomen
Redactie

Redactie