Alle mensen

Rogier Tetteroo

Rogier Tetteroo

Wethouder

Ruimtelijke ordening en strategisch grondbeleid, Wonen en wijkontwikkeling, Werk en inkomen
Mohamed Mohandis

Mohamed Mohandis

Fractievoorzitter

Vastgoed; Woonwagens; Bouw- en woningtoezicht; Integraal Huisvestingsplan Onderwijs; Ruimtelijke Ordening en strategisch grondbeleid; Wonen en Wijkontwikkeling; Omgevingsbeleid; Modernisering Sociale Dienst; Versnelling Woningbouw; Financiën, Belastingen en Grondzaken; Economie en Werkgelegenheid; SROI; Versnellingskamer Goudse Poort; Openbare orde en Veiligheid; Middenwillens; Spoorzone Noord, Westergouwe, Zuidelijk Stationsgebied;
Sophie Heesen

Sophie Heesen

Raadslid

Onderwijs; Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; Gouda750; Integraal Huisvestingsplan Onderwijs; Triple Helix agenda; Jeugd en welzijn (incl. kinderopvang); Integratie, burgerschap en diversiteit; Acquisitie HBO (zorg; ICT); Goudasfalt; Sport; SROI; Geheugen van Gouda; Bewonersparticipatie en -initiatieven; Regionale samenwerking.
Max de Groot

Max de Groot

Raadslid

Onderwerpen: Stadsmarketing, recreatie en toerisme; Cultuur, erfgoed en monumenten; Cheese Experience; Doorontwikkeling Chocoladefabriek; Toekomstvisie; Personeel en bedrijfsvoering (incl. ICT); Gouda 2020+; Klimaat (water, groen en bodemdaling); Duurzaamheid en energie; Stedelijk beheer en mobiliteit; Natuur, milieu en dierenwelzijn; Klimaatadaptatie; Energietransitie; Algemeen bestuurlijke en juridische zaken; Communicatie.
Ahmed el Haddaoui

Ahmed el Haddaoui

Raadslid

Onderwerpen: Maatschappelijke ondersteuning; Publieke gezondheid; Integratie, burgerschap en diversiteit; Vernieuwing sociaal domein; Werk en inkomen (Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening); Openbare orde en veiligheid.
Johan Veld

Johan Veld

Burgerraadslid

Triple Helix agenda; Werk en inkomen (Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening); Modernisering Sociale Dienst; Publiekszaken; Regionale samenwerking
José van Eijkelenburg

José van Eijkelenburg

Burgerraadslid

Maatschappelijke ondersteuning; Jeugd en welzijn (incl. kinderopvang); Vernieuwing sociaal domein (incl. bestuursopdracht); Duurzaamheid en energie; Bewonersparticipatie en -initiatieven; Energietransitie
Joost van Lier

Joost van Lier

Voorzitter en penningmeester

Voorzitterschap, secretaris, penningmeester, webmaster
Peter van Diesen

Peter van Diesen

Secretaris

Fred de Mooij

Fred de Mooij

Algemeen bestuurslid

Redactie

Redactie