Wijken

Er is behoefte aan doorlopende wijk- en buurtactiviteiten, die naast de projectsubsidies door GoudApot – waar we mee doorgaan – , gefinancierd moeten worden.

We zien dat na de invoering van GoudApot de mogelijkheden voor de wijkteams sterk zijn afgenomen. Wijkteams zijn voor de PvdA belangrijk en kunnen een centrale rol vervullen in de leefbaarheid, sociale cohesie en onderlinge communicatie in de wijken. Wij gaan de subsidies voor de wijkteams weer meer op peil brengen.

Welzijnswerk, sportverenigingen, culturele organisaties en de Brede School moeten nog meer samenwerken zodat alle kinderen bereikt worden. Kinderen met de grootste achterstand hebben de meeste steun nodig, zowel financieel als met persoonlijke begeleiding. Daar zorgen we voor.