Schuldhulpverlening

De PvdA Gouda hecht groot belang aan het voorkomen van schulden. Dit vereist een goede signalering van mogelijk beginnende schuldenproblematiek door middel van samenwerking en monitoring van betalingsgedrag. Voor preventieve ondersteuning dient voldoende capaciteit aanwezig te zijn.

De gemeente verzorgt de schuldhulpverlening zelf, levert daarbij maatwerk en biedt een inclusieve aanpak in samenwerking. Instanties als verhuurders, nutsbedrijven en betrokken schuldhulpverleners worden betrokken samen met de uitvoerders van participatiewet, bijzondere bijstand en WMO bij de gemeente zelf. In deze samenwerking wordt vroegtijdige ondersteuning geboden bij levensgebeurtenissen zoals nu reeds in Den Haag en Zwolle.
Bij schuldenproblematiek is snel handelen geboden. Door snelle signalering kunnen beginnende schuldenaren adequaat gecoacht en begeleid worden. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uit den boze. Binnen maximaal twee weken start het traject. Hierbij geldt de Eén gezin, één plan, één regisseur-aanpak, waarbij verschillende betrokken hulpverleners goed met elkaar afstemmen, en waarbij ook de sociale omgeving van het gezin wordt betrokken, de mogelijkheid van een bureaucratievrij budget voor de hulpverleners zoals in Zaanstad wordt ingevoerd. Een actieve participatie van betrokken schuldenaren wordt daarnaast verondersteld. Het toepassen van bronheffing kan een onderdeel van de schuldhulpverlening zijn.

De PvdA Gouda wil graag onderzoeken of de gemeente Gouda de schulden kan overnemen zoals Den Haag en Leiden nu al doen.