Ruimtelijke ordening, wonen en verkeer

De bestaande voorraad woningen moet hoognodig verduurzamen. Zakkende bodem wordt een toenemend probleem bij stijgende waterspiegels en toenemende regenval. Het zal steeds meer een uitdaging worden om wijken en de historische binnenstad droog te houden en verzakking van de bodem te bestrijden.

2018: We gaan een fascinerende tijd tegemoet. We moeten bouwen omdat er ouderwets schaarste aan woningen is. Die nieuwe huizen moeten wel betaalbaar blijven voor gewone mensen. De bestaande voorraad woningen moet hoognodig verduurzamen. Zakkende bodem wordt een toenemend probleem bij stijgende waterspiegels en toenemende regenval. Het zal steeds meer een uitdaging worden om wijken en de historische binnenstad droog te houden en verzakking van de bodem te bestrijden.

Nieuwe infrastructuur is nodig voor de overgang naar duurzame energie. Daarnaast moeten we leven met elkaar, zorgen voor elkaar en ruimte geven aan elkaar. Uitbreiding van groene en stedelijke ruimtes in onze stad waar een ieder van kan genieten is nodig. Wij zijn trots op het predicaat Fairtrade Gemeente. Verder gebruik van producten van duurzame en eerlijke handel is te stimuleren.

We verplaatsen ons bij voorrang per fiets, de fietsverbindingen gaan we optimali-seren en uitbreiden. Er komt in samenwerking met de provincie en andere overheden een snelle fietsverbinding tussen Westergouwe en het stationsgebied door de Oostpolder. In de binnenstad gaan we de stallingcapaciteit voor fietsen verdubbelen. Aan de noord- en zuidzijde van het centraal station komt een blijvende oplossing voor het fietsparkeerprobleem. Daarbij wordt aan de zuidzijde de openbare ruimte anders ingericht om het station optimaal met de binnenstad te verbinden.

We gaan vuile auto’s weren uit de binnenstad. We streven naar uitbreiding van het aantal op- en afstappunten voor het openbaar vervoer. Op iedere openbare parkeerplaats is voldoende aanbod van elektrische laadpunten.

De Gouwe en Hollandse IJssel benutten we voor goederenvervoer per schip. Vestiging van een containeroverslagpunt in de regio is in dit verband wenselijk maar verantwoord in te passen op een locatie die niet dicht bij woonwijken ligt. Het Sluiseiland leent zich hier niet voor.

Het goederenvervoer per spoor mag niet ten koste gaan van de veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving. Westergouwe wordt optimaal verbonden door het treinstation Gouweknoop.