Integratie en emancipatie

Wij willen dat iedereen in een veilige omgeving en in vrijheid zijn of haar geloof of levensovertuiging kan belijden. We werken samen aan het vergroten van de veerkracht van onze inwoners en wijken.

De kracht van onze Goudse samenleving is gebouwd op vertrouwen, saamhorigheid en individuele keuzevrijheid. De PvdA is tegen elke vorm van onderdrukking die de individuele emancipatie remt. De kracht van Gouda is dat we met al deze verschillen met een respectvolle manier met elkaar omgaan en zo een prettige samenleving maken.

Wij willen dat iedereen in een veilige omgeving en in vrijheid zijn of haar geloof of levensovertuiging kan belijden. We werken samen aan het vergroten van de veerkracht van onze inwoners en wijken. Wij staan naast alle organisaties waar mensen activiteiten organiseren om hun zelfredzaamheid te bevorderen. Wij willen kleinschalige initiatieven stimuleren.
Tegen elke vorm discriminatie moet worden opgetreden, slachtoffers krijgen hulp en bovenal zetten we in op preventie.
Discriminatie en/of belediging waar ook in Gouda en in welke vorm dan ook is niet toelaatbaar. Wij zetten daarom in op lokale voorlichtingsprogramma’s die op scholen en op sport- en culturele verenigingen gegeven worden. Discriminatie, bijvoorbeeld wegens geslacht of nationaliteit, kan bij een meldpunt worden gemeld. De PvdA Gouda zet zich in voor een LHBT-vriendelijke samenleving. De gemeente sluit zich aan bij WorkplacePride.

Vluchtelingen zijn welkom in Gouda. Statushouders worden zo snel als mogelijk opgenomen in de Goudse samenleving (inkomen, huisvesting, taal, studie, zorg, welzijn, sport, etc.). Wijkinitiatieven stimuleren waar ontmoeting en sociale cohesie wordt bevorderd. Wijkteams kunnen hier apart budget voor aanvragen.

Via samenwerking regionaal bedrijfsleven stimuleren dat alle jongeren in Gouda eerlijke kansen krijgen op stage en arbeidsmarkt via ambassadeursprojecten. We starten een pilot vanuit gemeente Gouda – als werkgever – met anoniem solliciteren.

We gaan onderzoeken of de Piezo systematiek die in Zoetermeer wordt toegepast ook in Gouda ingevoerd kan worden.