Economie

Bedrijven vormen de motor voor de Goudse economie. Zij zorgen voor werkgelegenheid en innovatie. Gouda biedt bedrijven een aantrekkelijke vestigingsplaats door te investeren in bedrijventerreinen, in bereikbaarheid en uitstekende (digitale) dienstverlening.

We zetten in op vermindering van regeldruk. Het is niet meer van deze tijd om alles gedetailleerd voor te schrijven.
We heffen het verbod op de zondag-openstelling integraal op.
Toezicht wordt zo efficiƫnt mogelijk georganiseerd. We gaan uit van maatwerk, flexibiliteit en vertrouwen.
Gouda werkt actief samen met omliggende gemeentes om bedrijven te laten vestigen in de stad of de regio en maakt met de regiogemeenten afspraken om de werkgevers optimaal van dienst te zijn bij het vervullen van vacatures. Gouda versterkt haar profiel als ICT-stad.