Cultuur en Toerisme

Cultuur verrijkt je en is niet alleen voorbehouden aan degenen die dat van huis uit gewend zijn. Iedereen moet in aanraking kunnen komen met cultuur en hiervan kunnen genieten.

De PvdA Gouda vindt cultuur belangrijk en wil hierop niet bezuinigen. Cultuur is vormend. Het is goed dat kinderen al jong in aanraking komen met cultuur.

De ‘grote 4’ (samenwerkende partijen in de Chocoladefabriek, Museum Gouda, Cultuurhuis Garenspinnerij en de Goudse Schouwburg (inclusief Cinema)) zijn voorbeelden van culturele voorzieningen die in Gouda moeten blijven en versterkt moeten worden. De PvdA Gouda pleit voor activiteitensubsidies voor kleine verenigingen, waardoor zij b.v. ruimtes kunnen huren in de ‘grote 4’.

De PvdA Gouda wil dat de gemeente samen met (culturele) organisaties (grote) culturele evenementen in Gouda mogelijk maakt.

De PvdA Gouda is enthousiast over de bloeiende samenwerking tussen de culturele instellingen en met de Brede School/het onderwijs. Deze samenwerking wordt gecontinueerd.

De PvdA Gouda stimuleert en faciliteert graag de doorontwikkeling van het concept van de Chocoladefabriek. Mogelijk valt dit uit te breiden met nieuwe deelnemers, zoals het Verzetsmuseum en het Filmhuis.

Toerisme in en rondom Gouda dient te worden gestimuleerd, onder andere door de komst van de “Cheese Experience” mogelijk te maken en actief mee te doen aan de totstandkoming van de regionale erfgoedlijn Hollandsche IJssel. We zoeken actief naar samenwerkingsverbanden in de omgeving om gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Een actieve inzet van het centrum van Gouda alsmede Goudasfalt voor het organiseren van evenementen wordt ondersteund. De PvdA wil dat Gouda zijn wereldberoemde naam en handelsmerk beter gaat benutten om toeristen te trekken. Een goede samenwerking in het Groene Hart is cruciaal. Gratis Wifi in de binnenstad en gastvrije bedieningstijden van bruggen en sluizen.