Bestaanszekerheid voor iedereen

De PvdA staat voor een rechtvaardige samenleving; een van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen en te verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. Een samenleving waarbij iedereen meetelt.

De PvdA Gouda vindt het belangrijk dat iedere Gouwenaar voldoende kansen krijgt in het leven. De kans om een betaalbare woning te vinden. De kans om een opleiding af te maken, om te sporten en van cultuur te genieten. De kans om passend werk te vinden, om een zinvolle dagbesteding te hebben en om deel te nemen in sociale netwerken. Om te wonen in een schone, hele en veilige omgeving en een duurzame, circulaire en klimaatbestendige stad. Als het mis dreigt te gaan en de Gouwenaar kan geen beroep doen op zijn netwerk, dan moet de overheid zijn verantwoordelijkheid nemen, als uitvoerder van onder meer de Jeugdwet, de Participatiewet en de WMO. We zetten in op bestaanszekerheid voor iedereen. Vooruitgang volgt dan vanzelf.