Armoedebeleid

Gouwenaars die in armoede leven, kunnen in een isolement terechtkomen. Zij kunnen te maken krijgen met sociale uitsluiting en stigmatisering. Hun kinderen missen aansluiting bij leeftijdsgenootjes doordat de middelen om mee te doen ontbreken. Armoede verkleint de kansen op een volwaardig en gezond bestaan en het perspectief op werk en geluk. De PvdA Gouda blijft armoede en de oorzaken daarvan bestrijden, onder andere door voorzieningen aan te bieden die meedoen mogelijk maken voor volwassenen en kinderen.

We blijven investeren in een eerlijk armoedebeleid en vullen waar nodig het bestaande budget (waar we niet op bezuinigen) aan. Alle rijksmiddelen die worden verstrekt voor de bestrijding van armoede (onder jongeren) worden voor dat doel ingezet. Bij onderuitputting blijft het budget hiervoor in volgende jaren beschikbaar.

Alle voorzieningen voor Goudse huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, zoals de stadspas en het kindpakket, blijven gehandhaafd. De norm van 120% van de bijstand verhogen wij naar 130%. Het Goudse aanbod op de stadspas (sport, cultuur, evenementen, horeca etc.) wordt uitgebreid.

We gaan de Bijzondere Bijstand inzetten om maatwerk te kunnen bieden aan Gouwenaars, bijvoorbeeld door de instelling van een witgoedregeling of onder bijzondere omstandigheden voorzieningen te bieden aan Gouwenaars met een zeer laag besteedbaar inkomen.