Onze resultaten

De nieuwe raadsperiode begint op 23 april. Dan is het inwerkprogramma voor de nieuwe gemeenteraad afgelopen en gaan we in Gouda op de reguliere agenda van de gemeenteraad. Op deze pagina gaan wij bijhouden welke doelen wij nastreven, welke acties we daarop ondernemen en wat het resultaat van deze acties is geweest.

Leegstand

Ondernomen acties

  • Motie leegstaande kantoorpanden

Moties en amendementen

Bekijk alle moties en amendementen die wij ingediend hebben in de gemeenteraad in de periode 2014-2018.