Door Redactie op 10 februari 2014

Werkbezoek Kamerlid Loes Ypma aan De Oostvogel in teken van Passend Onderwijs

PvdA-Kamerlid Loes Ypma heeft maandag 10 februari Speciale Basisschool De Oostvogel bezocht. Dit in het teken van de nieuwe Wet op het Passend Onderwijs. Deze wet bepaalt dat scholen vanaf augustus 2014 elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden.

Leerlingen die zijn aangewezen op extra ondersteuning krijgen deze zoveel mogelijk op een gewone school in de buurt. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Een samenwerkingsverband van scholen zorgt voor de nodige extra ondersteuning. Prachtig idee wat betreft de PvdA, maar de invoering brengt voor reguliere en speciale basisscholen nog wel wat haken en ogen met zich mee.

Knelpunten blijken te liggen bij de bestuurlijke organisatie van het onderwijs, een doelmatige besteding van het beschikbare geld, de vereiste vaardigheden van leerkrachten en het delen van kennis en ervaring binnen een samenwerkingsverband. Ook voor veel ouders is nog onduidelijk hoe de nieuwe wet gaat uitpakken voor hun kinderen. Loes Ypma gaat deze invoeringsproblemen en mogelijke oplossingen aankaarten in de Tweede Kamer.

PvdA-wethouder Marion Suijker blijft werken aan een goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en de nieuwe Jeugdwet waardoor gemeenten de zorg voor kwetsbare kinderen beter kunnen organiseren. Voor de Goudse PvdA blijft het ook in de toekomst van groot belang dat geen kind tussen wal en schip raakt.
Aan het gesprek met directeur Wilfred Simons en medewerkers van de Oostvogel namen tevens enkele kandidaat-PvdA-raadsleden deel, evenals de directeur van Balans (landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag).