Waar maakt de PvdA zich het komend halfjaar sterk voor?

9 september 2022

Het AD vroeg aan alle Goudse politieke partijen wat zij als de twee belangrijkste punten tot aan 2023 beschouwen.

De PvdA Gouda vindt de bestrijding van de armoede van onze burgers van groot belang en wil zich ook inzetten om sport, cultuur en recreatieve verenigingen die allemaal in de problemen dreigen te komen, overeind kunnen houden. Wij stuurden de volgende tekst naar het AD:

  1. Bestrijding van de armoede van onze burgers
    Dit punt heeft onze voortdurende aandacht, los van de agenda van de raad. We moeten ten koste van alles voorkomen dat onze burgers door de stijgende energieprijzen en de inflatie hun energierekening niet meer kunnen betalen of op tal van andere zaken moeten bezuinigen om nog maar niet te spreken over de keuze energie of eten. Hierover heeft de PvdA samen met het CDA vragen gesteld en zal dit de komende maanden ook nauwgezet in de gaten blijven houden. Indien nodig moeten we bezien of inzet van  extra middelen nodig is.
  1. Cultuur recreatie en sport overeind houden
    De Cultuurnota vinden wij van groot belang. In dat kader is de vraag of wij de Goudse culturele instellingen, maar ook de recreatieve verenigingen en sportclubs (ieder Gouwenaar moet toch kunnen sporten!) die door de stijgende energieprijzen in problemen komen , overeind kunnen houden. Wat kan de gemeente doen en wat gaat het rijk doen. Over dit onderwerp heeft de PvdA (mede ondertekend door CDA en GroenLinks) recent al politieke vragen gesteld. Dit onderwerp zullen wij ook de komende periode nauwgezet blijven volgen en waar nodig initiatief nemen!

Via onderstaande link kunt u het volledige artikel in het AD van 9 september 2022 lezen:

Nieuwe politieke seizoen: dit zijn de hoofddossiers (e-pages.dk)

De foto bij het artikel en bovenstaande schermprint zijn schermprints van het eerste deel van het AD artikel waar wij de tekst voor hebben aangeleverd.