19 mei 2014

VVD en GroenLinks nemen deel aan coalitieonderhandelingen

De Goudse formatiebesprekingen gaan verder met vijf partijen. Zaterdag is de intentie uitgesproken dat D66, GoPo/GBG, PvdA, VVD en GroenLinks een college gaan vormen. Woordvoerder Daphne Bergman (D66): “VVD en GL hebben zich bereid getoond om met D66, GoPo/GBG en PvdA te gaan praten over de mogelijkheden om te komen tot een vernieuwend en ambitieus inhoudelijk programma. Ik hecht er waarde aan om nu in het belang van de stad snel te handelen, en heb er alle vertrouwen in dat we met deze vijf fracties nu snel een stabiel college kunnen vormen en verantwoordelijkheid voor het stadsbestuur kunnen nemen.” Dit weekeinde is in het nieuwe gezelschap direct verder gesproken, met een focus op de bezuinigingsopgaven waar de stad voor staat en de investeringen die nodig worden geacht. Bergman: “We denken door deze samenwerking ook de kloof tussen coalitie en oppositie, die afgelopen periode nogal eens van invloed was op de kwaliteit van het debat in de raad, te doorbreken. Dat is mijns inziens goed voor de openheid van het bestuur en de bestuurskracht van de gemeente.”

De verwachting is dat er medio juni een nieuw college en programma kunnen worden gepresenteerd.