23 januari 2014

Vragen over onveilige situatie Bleulandweg

Wij hebben vandaag vragen bij de wethouder ingediend omtrent de verkeerssituatie op de Bleulandweg. Onder andere de bushalte voor het ziekenhuis is lastig bereikbaar van en naar de Spoed Eisende Hulp en de huisartsenpost. Bussen en vrachtwagens zijn regelmatig gedwongen om over het fietspad te rijden. Als fietser moet je een stukje tegen het verkeer inrijden als je de ondergrondse fietsenstalling van het ziekenhuis in wilt. En zo zijn er nog enkele punten op te noemen die voor verbetering vatbaar zijn.

We willen als PvdA fractie dan ook graag dat burgemeester en wethouders de verkeerssituatie rond het ziekenhuis nog een keer bekijkt. Het liefst dat dit gebeurt met zo veel mogelijk betrokken partijen: wijkteam Bloemendaal, de Fietsersbond, het Reizigersoverleg Holands Midden, Arriva en het Groene Hart ziekenhuis. Dit is eerder namelijk ook goed gegaan bij de herinrichting van de Bodegraafsestraatweg.

Hieronder vind je de letterlijke tekst van de brief die we aan Burgemeester & Wethouders gestuurd hebben:

Vragen aan de wethouder

Gouda, 15 januari 2013

Art 38 vragen inzake rekening houden met fietsers en OV

Geacht college,

Deze raadsperiode is de infrastructuur van Gouda op een aantal plekken zó verbeterd dat ook fietsers daar profijt van hebben maar het is ook té vaak voorgekomen dat op andere plekken de wegen worden heringericht op een wijze die bijna volledig voorbij gaat aan wat voor fietsers, bussen en gebruikers van het OV van belang is. We brengen in dit verband de herinrichting van de wegen rondom winkelcentrum Bloemendaal in herinnering en de aanleg van de T-splitsing Burgemeester Jamessingel-Statensingel. Ook na het verrichten van noodreparaties scoort dit kruispunt nog steeds zwaar onvoldoende voor fietsers.
Nu de nieuwbouw van het Groene Hart Ziekenhuis vorige week in gebruik is genomen, openbaren zich aan de Bleulandweg eveneens gebreken, die er op duiden dat bij het opnieuw ontwerpen van de weg amper rekening wordt gehouden met fietsers, bussen en OV.
We geven u een niet uitputtend overzicht, deels gebaseerd op eigen waarneming en deels op waarnemingen van de heer Suijlen van de Fietsersbond.

  • Bijna pal voor de ingang van de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp staat een busabri. Om daarbij te komen moet je óf van een muurtje van ongeveer 50 centimeter afstappen een greppel in, die gevuld is met kiezelstenen, óf linksom of rechtsom een heel eind om het muurtje heenlopen.
  • Als je over de Bleulandweg naar het westen fietst, splitst het fietspad op de T-splitsing met de Buchnerweg zich in tweëen voor fietsers die rechtdoor of rechtsaf willen. Daar tussenin is een vluchtheuvel. Rechts van de vluchtheuvel en óp het fietspad naar rechts staat een VRI-paal. Rondom de paal zijn wat grijze stoeptegels gelegd in plaats van rode. Daardoor wordt het resterende rode deel van het fietspad te smal. Het fietspad ligt op gelijke hoogte met de stoep rechts ernaast en wordt daarvan gescheiden door lage halfronde drempels, die bij sneeuw en gladheid en in het donker ongelukken opleveren.
  • Voor bussen en vrachtwagens die vanaf de Buchnerweg linksaf de Bleulandweg oprijden is de dimensionering van de bocht onvoldoende. De bussen en vrachtwagens rijden daardoor regelmatig over het fietspad.
  • Op de fiets komende vanaf de Ronsseweg moet je eerst de Bleulandweg oversteken en daarna een stukje tegen de richting in fietsen voordat je bij de oprit tot de ondergrondse fietsenstalling van het ziekenhuis komt.
  • Als je uit de fietsenstalling komt en via de Ridder van Catsweg naar Bloemendaal of Plaswijck wilt fietsen is er geen mogelijkheid gecreëerd om de Bleulandweg over te steken zonder stoepranden op of af te butsen. Fietsers slaan dus direct linksaf tegen de rijrichting van het fietspad in of over de stoep, tot aan de Ridder van Catsweg.

Bent u bereid om op korte termijn een schouw te organiseren samen met het wijkteam Bloemendaal, de Fietsersbond, het Reizigeroverleg Hollands Midden, Arriva en het Groene Hart Ziekenhuis om een complete inventarisatie op te stellen van alle tekortkomingen?

Bent u bereid om in het vervolg zulke ontwerpfouten te voorkomen door ontwerptekeningen te bespreken met aanwonenden/wijkteams, Fietsersbond en Reizigersoverleg Hollands Midden en OV vervoerders, zoals dat ook in het verleden gebeurde bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Bodegraafsestraatweg?
Deze suggestie hebben we reeds gedaan ten aanzien van Westergouwe maar we hebben nog niet de zekerheid dat het daar wel goed zal gaan.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Anita Engbers
Jan van de Heuvel