Verhoog het minimumloon naar 14 euro per uur – PvdA doet beroep op gemeente Gouda

18 oktober 2022

Met de stijgende prijzen voor energie, woonlasten en de dagelijkse boodschappen, komen veel werkenden steeds moeilijker rond. Sommigen moeten keihard werken voor ongeveer 10 euro per uur. Dat is te weinig om de rekeningen van te betalen en fatsoenlijk te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud.   Mensen dreigen daardoor in de armoede te belanden. Ook in Gouda zien we bijvoorbeeld dat steeds meer mensen een beroep moeten doen op de Voedselbank. Het rijk neemt wel maatregelen. Maar het is voor veel mensen te laat en te weinig om écht verschil te maken.

Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven en organisaties die meer doen en het minimumloon  met een flinke stap verhogen naar 14 euro per uur of van plan zijn dat te doen. Ook ambtenaren van de gemeente Gouda verdienen sinds dit jaar minimaal 14 euro per uur. Een belangrijke stap voor meer bestaanszekerheid.

Toch zijn er ook werknemers die voor onze stad en haar inwoners belangrijk werk verrichten, maar niet onder de cao van de gemeente vallen, daardoor géén recht hebben op een minimumloon van 14 euro per uur en daar soms ruim onder zitten. Denk bijvoorbeeld aan mensen die werkzaam zijn als huishoudelijke hulp, een bijdrage leveren aan de handhaving in onze stad, of werken in de groenvoorziening. Maar ook medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of zonder startkwalificatie verdienen niet automatisch het minimumloon van 14 euro per uur. Het gaat hier om werknemers die via een aanbestedingsopdracht of inhuurconstructie indirect voor de gemeente aan de slag zijn.

Raadslid namens de PvdA Jan Kees Oppelaar:  “Het minimumloon moet verder omhoog om te voorkomen dat mensen in de armoede terechtkomen. De gemeente moet daarin als belangrijke werkgever het goede voorbeeld geven.”

Daarom wil de PvdA dat de gemeente zorgt dat álle werknemers die via inhuur, aanbesteding of andere werkopdrachten (indirect) voor de gemeente Gouda werken, minimaal 14 euro per uur verdienen. De PvdA heeft het college gevraagd dit zo snel mogelijk in te voeren.