PvdA Gouda vraagt verbeteringen voor informatievoorziening meldingen “Geweld achter de voordeur”

24 november 2022

De afgelopen maanden hebben wij gesprekken gevoerd met enkele ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld. Uit een van deze gesprekken kwam naar voren, dat toen  de betreffende persoon hiervan destijds melding wilde maken, het onvoldoende snel duidelijk was hoe slachtoffers van huiselijk geweld hiervan melding konden maken. Uiteindelijk slaagde de betreffende persoon er pas na veel inspanningen in om de juiste weg vinden. Dat vinden wij in een dergelijke op zich al verschrikkelijke situatie absoluut ongewenst.

In onze ogen kan dit beter en moeten we hier in onze gemeente een verbeterslag in maken. Daarom heeft de Pvda Gouda aan het college vragen gesteld om te na te gaan hoe de informatievoorziening voor mensen die “Geweld achter de voordeur” willen melden in Gouda verbeterd kan worden.

Daarbij zou in onze ogen dit probleem aangepakt kunnen worden door middel van een informatiefolder in meerdere talen. In deze folder komt dan informatie te staan hoe een slachtoffer of getuige dit kan melden. Waarbij de folder in ieder geval beschikbaar zou moeten zijn bij al onze buurtcentra, de Chocoladefabriek, huisartsen etc.. Ook voor andere oplossingen staan wij uiteraard open.

Door hier te klikken vindt u onze vragen.

In het Gouds Dagblad werd ook aandacht aan onze vragen besteed: Gouds Dagblad | ‘Melden huiselijk geweld is in Gouda te hoge drempel’