14 april 2016

Uitstel discussie subsidie Oranjenacht tot na evaluatie

De Partij van de Arbeid is gisteren met enige tegenzin akkoord gegaan om het besluit rond subsidie voor Oranjenacht later nogmaals te agenderen. De meeste andere partijen in de gemeenteraad vroegen hierom. Daarnaast heeft de wethouder toegezegd een evaluatie van Oranjenacht 2016 aan de raad toe te doen.

De PvdA in Gouda vindt dat Oranjenacht geen subsidie uit de regeling Volksfeesten mag ontvangen, zolang er een toegangsprijs wordt gevraagd. De fractie had daar samen met de ChristenUnie een motie voor ingediend.

Ongeveer de helft van de fracties kan zich in dit signaal vinden, maar wilde dan ook een bredere discussie over subsidie voor ook andere evenementen. De andere helft vindt de toegangsprijs geen probleem of is bang dat Oranjenacht verdwijnt zonder subsidie.

“Ik begrijp de angst dat Oranjenacht kan verdwijnen. Met de evaluatie van de wethouder kunnen we achterhalen wat organisatoren en gemeente kunnen doen om het evenement te laten bestaan, en weer gratis toegankelijk te maken.”, aldus Michiel Sikkes, raadslid PvdA.

In de evaluatie willen de fracties van PvdA en CU terug zien wie dit jaar het evenement bezoekt, hoeveel mensen daarvan uit Gouda komen of erbuiten, en of er veel mensen zijn die nu niet meer naar Oranjenacht kunnen of willen.

“We hebben de motie naar wens van de andere fracties aangehouden, maar ons standpunt staat nog steeds.”, aldus PvdA en ChristenUnie. “Het doel van onze inbreng blijft een vrij toegankelijk Oranjenacht evenement waar de Markt niet voor afgesloten wordt en waar iedereen plezier van kan hebben.”