Door op 7 februari 2014

Gaan we tol heffen in Gouda?

Met het afschaffen van parkeercontroleurs en dus ook van de parkeercontroles en gelijker tijd de invoering van tolheffing (digitale registratie) aan de gemeentegrenzen denkt Jan de Koning van Gemeente Belangen Gouda (GBG)  en tweede op de gezamenlijke lijst van Gouda Positief (GOPO) – GBG, drie miljoen euro te kunnen besparen op de gemeentelijke begroting. Ik vind het knap dat hij kennelijk in staat is om te zeggen dat we die bezuinigingen gaan realiseren terwijl hij de plannen nog niet heeft laten doorrekenen. Hij draait met zijn niet uitgewerkte plannen de Gouwenaars in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een rad voor de ogen. De investeringen zullen erg hoog zijn. Dat geld heeft Gouda niet en daarom zullen wij dat geld moeten lenen. En juist tegen het stelselmatig lenen van geld door de gemeente om op behoorlijke wijze de stad te kunnen besturen, heeft Jan de Koning de afgelopen jaren steeds bezwaar aangetekend. En nu zou dat lenen plotsklaps prioriteit hebben.

De  plannen van GBG  zijn dan ook niet meer dan  een proefballonnetje dat wordt opgelaten om de Gouwenaars op het verkeerde been te zetten.  Het ballonnetje is overigens nu al geklapt. Toezeggingen als “iedereen kan parkeren waar hij wil “,  “vol is vol”,  “Gouwenaars behoeven niet te betalen” en “wie niet in Gouda moet zijn, zal de stad mijden “, getuigen niet van een realistische kijk op de gang van zaken.  Als iedereen kan parkeren waar hij wil lopen de straten in de binnenstad vol en zullen hulpdiensten regelmatig hun weg geblokkeerd zien. Hoe je het ook wendt of keert, toezicht  zal altijd nodig blijven.  De verkeersinfarcten zijn niet van de lucht. Het centrum van de stad en de toeleidende wegen naar dat centrum, slippen dicht en daardoor komt de bereikbaarheid van de binnenstad ernstig onder druk te staan. Vanwege die slechte bereikbaarheid kiezen de Gouwenaars en de dorpelingen uit de directe omgeving niet meer voor Gouda als koopcentrum en zullen de ondernemers dat direct merken in hun omzet en dus hun portemonnee. Het wordt stil in Gouda en dankzij de plannen van GBG zullen wij die 1 miljoen bezoekers nooit binnen onze stadgrenzen krijgen. GBG richt een enorme en desastreuze economische schade aan. Overigens wat te denken voor al die mensen die buiten Gouda wonen maar in Gouda werken. Familiebezoek wordt in Gouda een dure zaak!

De digitale registratie

Aan de gemeentegrenzen moeten in alle windstreken tolpoorten worden geïnstalleerd. Technisch allemaal mogelijk maar zou men er bij GBG wel eens hebben stilgestaan hoeveel van die tolpoorten er dan moeten komen?  Ga eens kijken op hoeveel plekken en langs hoeveel wegen je onze mooie stad kunt binnen rijden. Dit vergt dus een enorme investering. Als het een geniaal plan was dan was dit al lang in de grote steden ingevoerd. Niets van dit alles. Naast alle investeringen vergt een dergelijk systeem onderhoud. Dit vergt onderhoudscontracten en die zijn niet mis. En hoe verloopt straks de verwerking van de auto’s waarvan de kentekens aan de tolpoorten zijn gefotografeerd ? Er is naar mijn mening maar één oplossing en dat is dat de gemeente de gegevens op elektronische wijze bevraagt bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). In die centrale computer zit namelijk het totale kentekenbestand van het Nederlandse wagenpark. Los van het feit dat ik niet verwacht dat de RDW haar databank hiervoor ter beschikking stelt, is dit ook niet gratis. Kortom, deze enorme investeringen en onderhoudskosten zullen extreem zwaar op de Goudse begroting drukken.

Bestaande infrastructuur

Beter is om de bestaande infrastructuur de komende jaren nog beter af te stemmen op de autonome groei van het regionale wagenpark en  de economische ontwikkelingen in onze mooie stad en de regio.  Bedrijven, winkeliers, ondernemers, Gouwenaars zijn allen gebaat bij een goede bereikbaarheid en een vlotte doorstroming.  Het oprichten van voldoende parkeerfaciliteiten rond de schil van de binnenstad met korte loopafstanden naar het historisch centrum zorgt ervoor dat de binnenstad stapsgewijze autoluwer kan worden.

Samenvattend

De plannen voor de tolheffing kosten dus handen met geld aan investeren, onderhoud, dure leningen, lang rente betalen en een onbereikbare stad vanwege het ontbreken van controles. Dus tel uit je winst. Met verkiezingsretoriek en prietpraat van GBG –GOPO is niemand gebaat.

De PvdA is altijd bereid om integraal onderzoek te doen naar de parkeerproblematiek in Gouda maar wel doordacht en altijd met doorgerekende plannen.