Door op 12 mei 2014

Toelichting fractievoorzitter Rogier Tetteroo op coalitieonderhandelingen

Beste leden,

Vanochtend, maandag 12 mei 2014, is namens de drie grootste fracties in de Goudse gemeenteraad, D66, GoudaPositief/GBG en de PvdA via een persbericht medegedeeld dat de onderhandelingen over de vorming van een nieuw college door deze drie partijen zal worden voortgezet.

Dit houdt in dat Gopo zich terugtrekt uit de onderhandelingen die gaande waren tussen Gopo, ChristenUnie, CDA, Gouda’s 50 plus, de SP en de SGP.

Voor de PvdA betekent dat we weer aan tafel zitten, nadat we daar bijna een maand geleden werden weggestuurd.

D66, Gopo en PvdA tellen samen 16 zetels, dus het is evident dat een of meerdere partijen zullen moeten aansluiten om het doel, een stabiel college dat kan rekenen op een ruime meerderheid in de Goudse gemeenteraad, te kunnen bereiken.

Tussen de drie partijen die nu aan zet zijn, wordt niet alleen hard gewerkt aan onderling vertrouwen, maar worden ook de kaders waar we mekaar op financiƫn en inhoudelijke hoofdlijnen aan willen houden, verkend en besproken.

Naar verwachting zal voor Hemelvaart duidelijk moeten zijn welke partijen zich nog willen aansluiten bij het proces van collegevorming. De streefdatum voor een nieuw college is medio juni, en derhalve zou de ledenraadpleging binnen onze partij over het bereikte onderhandelingsresultaat begin juni moeten plaatsvinden.

De PvdA zal zich uiteraard inzetten voor een goed beleid op werk, wonen en zorg en zal niet bezuinigen op armoedebeleid. Aan de vooravond van een van de grootste overhevelingen van Rijkstaken aan gemeenten wil de PvdA in Gouda het sociaal-democratische geluid vanuit een college laten horen. Wij willen wederom het verschil in deze stad maken.

Garanties op succes van de collegevorming die nu net heel pril en kwetsbaar is, kan ik niet geven. Wel kan ik garanderen dat de fractie en de onderhandelaars in het bijzonder alles zullen doen om voor de PvdA een goed inhoudelijk resultaat te boeken.

Zodra meer info bekend is of er zijn noemenswaardige ontwikkelingen, dan zal ik daarvan mededeling doen.

Hartelijke groeten,
Rogier Tetteroo
Fractievoorzitter PvdA Gouda