Terugkoppeling Congres

16 maart 2020

Op 7 maart heeft een aantal leden van de Afdeling Gouda het PvdA-congres in Nieuwegein bezocht. Het programma begon om 09.15 met een inleiding van het campagneteam voor de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen. De details zijn nog vertrouwelijk, maar het is duidelijk dat van ons allemaal een bijdrage wordt gevraagd om van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021 een doorslaand succes te maken. Om half elf opende Nelleke Vedelaar het formele congres met een warm pleidooi voor de vele vrijwilligers die de boodschap van de PvdA de afgelopen jaren hebben uitgedragen en dit hopelijk blijven doen. Ook werd een lans gebroken voor de duizenden werknemers in los-vaste dienst die vele uren draaien om ons allemaal van goederen en diensten te voorzien, maar daar nauwelijks bestaanszekerheid aan ontlenen.

Vóór de lunch werd ook het formele gedeelte gehouden met de (her)verkiezing van leden van het partijbestuur en de beroepscommissie, evenals enkele amendementen op de partijstatuten. Ook zijn enkele moties in stemming gebracht, onder meer met betrekking tot verdergaande samenwerking met GroenLinks en de Socialistische Partij (SP). Zowel voor- als tegenstanders van die moties hielden hartstochtelijke pleidooien. Uiteindelijk is de motie die opriep tot intensivering van de samenwerking op “links” aangenomen, maar die voor een gezamenlijke kandidatenlijst met Groen Links afgewezen.

Na de lunch deed Luna Koops, voorzitter van de Jonge Socialisten, een oproep om de huisvestingsmogelijkheden van met name jongeren te verbeteren, met name door “de markt uit de huizenmarkt te halen”, een rede die met warm applaus werd beantwoord. Ook veel bijval oogstte Conner Rousseau, de fractievoorzitter van de Belgische Sp.A, de jongste fractievoorzitter van Europa.

Vervolgens ging het congres uiteen in een aantal werkgroepen, zoals “Een andere kijk op migratie”, “Linksom! in de PvdA” of “Zeikschrift: gender(on)gelijkheid en discriminatie”. Verder bestond de gehele middag de mogelijkheid tot speeddaten met prominente partijleden.

Hoogtepunt van het congres werd gevormd door de twee afsluitende speeches van Nelleke Vedelaar en Lodewijk Asscher. Nelleke benadrukte de solidariteit binnen de partij, die voelt als een warme familiebetrekking maar ook hoognodig is om de strijd tegen maatschappelijke ongelijkheid, populisme en uitbuiting aan te gaan. Lodewijk sprak zijn vertrouwen uit in de toekomst, want “we gaan deze verkiezingen winnen!”. Hij beloofde nooit samen te gaan met populistische partijen die het politieke klimaat vergiftigen, maar beloofde aanhoudende strijd tegen maatschappelijk onrecht: “het is onaanvaardbaar dat enkelen slapende rijk worden, terwijl velen hard werken en toch geen bestaanszekerheid hebben”. Lodewijk kondigde aan zich andermaal kandidaat te zullen stellen voor het lijsttrekkerschap.

Het was een intensieve, maar een inspirerende ervaring. Er is veel werk aan de winkel, maar er is hoop op een betere, meer rechtvaardige toekomst.