Terugblik op de 1 mei activiteiten

14 mei 2020

Omdat het bestuur in dit bijzondere jaar 2020, vanwege de Corona-maatregelen, geen traditionele 1 Mei bijeenkomst kon organiseren, maar deze dag toch ook niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan, hadden wij dit jaar twee activiteiten bedacht die toch onze gehechtheid aan de Dag van de Arbeid en de onderlinge solidariteit moesten onderstrepen. ’s Avonds hebben we iedereen uitgenodigd om gezamenlijk online de Internationale te zingen en op elkaars gezondheid te proosten. Een tiental leden heeft daarvan gebruik gemaakt. De artistieke waarde was wellicht niet optimaal, maar de symboliek was des te sterker. Ook in moeilijke tijden weten we elkaar te vinden!

In normale tijden brengen we altijd de senior leden een bosje tulpen of rozen om stil te staan bij de Dag van de Arbeid. Veel is bereikt, maar er is ook nog veel te doen! Dit jaar wilden we het risico niet lopen om door persoonlijk contact besmetting over te brengen, dus heeft een aantal vrijwilligers (aan wie onze hartelijke dank) telefonisch contact opgenomen met de senior leden van de partij. Ten eerste om stil te staan bij 1 mei, maar ook om hen te bedanken voor hun vaak jarenlange inzet voor de sociaal-democratie, hen een hart onder de riem te steken en te informeren hoe zij met de lockdown omgaan. Ook is hen gevraagd hoe we het onderlinge contact binnen de PvdA kunnen onderhouden en mogelijk verbeteren. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bevindingen van deze belronde.

Een eerste uitkomst was dat niet alle bij de administratie bekende telefoonnummers juist waren. Omdat wij die administratie niet zelf beheren (dat gebeurt landelijk), moeten de leden zelf mutaties doorgeven. De secretaris zal de leden waarvan de telefoonnummers verouderd zijn, mailen met het verzoek het nieuwe nummer door te geven. Dat mag direct aan het landelijk partijbureau, maar kan ook aan de secretaris, die dan de mutaties zal doorgeven.

Nagenoeg iedereen die gebeld werd (een enkeling vermoedde kennelijk een verkapte wervingsactie) bleek deze vorm van contact te waarderen. De meeste gesprekken waren lang en hadden betrekking op de wijze hoe mensen met “Corona” omgaan, hoe het contact met familie en andere medemensen wordt gehandhaafd en hoe we als partijleden met elkaar omgaan. Zo was er iemand die de partijbijeenkomsten te hoogdrempelig vond omdat zij niemand kende.  Dit kunnen we bijvoorbeeld oplossen door voor de geïnteresseerde leden een contactpunt aan te wijzen, zodat die persoon de nieuwkomers bij anderen kan introduceren en daardoor een eerste contact kan bewerkstelligen. We willen natuurlijk dat iedereen zich welkom voelt op onze bijeenkomsten. Iemand anders pleitte voor meer middagactiviteiten, omdat met name ouderen bang zijn ’s avonds de straat op te gaan. Anderen deden de suggestie om actiever te streven naar verjonging van de PvdA, omdat de ideeën en idealen van de partij wel degelijk ook voor jongeren van belang zijn, maar deze doelgroep kennelijk onvoldoende bereiken.

Alom werd de gedachte uitgedragen dat de PvdA in deze crisistijd een belangrijke voortrekkersrol dient te spelen. Gewezen werd op het interview dat Esther-Mirjam Sent (Eerste Kamerlid van de PvdA) in de Volkskrant van 11 april heeft gegeven, en waarvan de belangrijkste punten zijn: welzijn omvat méér dan economische groei, en na de Corona-crisis mag niet opnieuw bezuinigd worden op de publieke sector (zorg, politie, onderwijs e.d.). Daarnaast is het ook voor de PvdA zaak om te kijken hoe we door de crisis afgedwongen veranderingen, zoals vaker thuiswerken en minder (vlieg)verkeer die het klimaat ten goede komen, kunnen blijven vasthouden na het indammen van het virus. Zo zagen enkele senior-partijleden overeenkomsten met de oliecrisis van 1973 toen we door een olieboycot werden gedwongen zuiniger om te gaan met energie en het milieu te sparen. Dergelijke maatregelen die de Club van Rome noodzakelijk achtte om de dreigende milieucrisis af te wenden, zijn later ook in het bedrijfsleven gemeengoed geworden, als maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Kortom: iedere crisis biedt behalve een hoop narigheid ook weer nieuwe kansen op vooruitgang!

Ook werd genoemd de recente Zondagbrief van Lodewijk Asscher, waarin wordt opgeroepen tot aanhoudende en waar mogelijk intensievere maatschappelijke solidariteit, zodat het leven na de Corona-crisis menselijker en mooier kan worden. Zo pleit Esther-Mirjam Sent ervoor om misstanden die nu extra aan het licht zijn gekomen (zoals doorgeslagen marktwerking in de zorg en de kwetsbare positie van veel ZZP’ers op de arbeidsmarkt) meteen op de politieke agenda te zetten om te voorkomen dat iedereen na de Corona-crisis weer terugvalt in de oude routines.

Iedereen hoopt dat we volgend jaar weer een meer traditionele 1 Mei viering kunnen houden. Het bestuur denkt nog na over een manier om de jubilarissen van de partij, die er uiteraard ook dit jaar weer waren, op gepaste wijze in het zonnetje te zetten, maar vermoedelijk zal dat pas na een aanzienlijke versoepeling van de lockdown kunnen gebeuren. Al met al hebben we het gevoel dat we van de nood een deugd hebben gemaakt en dat we de onderlinge solidariteit die toch de basis van de PvdA vormt, een impuls hebben gegeven.