Door op 3 maart 2016

Vragen ingediend over thuiszorg naar aanleiding tv-programma “De Monitor”

Namens onze fractie heb ik gisteren technische vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Dit heb ik gedaan na het zien van tv-programma ‘De Monitor’ van afgelopen zondag 28 februari 2016.

Deze uitzending ging over de thuiszorg in onder andere de gemeente Gouda. Er werd gesuggereerd dat de hulp bij het huishouden niet verliep zoals het hoort en de medewerkers van de zorgaanbieders te weinig zouden krijgen uitbetaald.

Wij maken ons zorgen na dit gezien te hebben. De PvdA fractie wilt naar aanleiding hiervan weten hoe de aanbieders die thuishulp in Gouda aanbieden echt te werk gaan. Daarom heb ik vragen gesteld om deze feiten boven tafel te krijgen. Hiermee kunnen we nagaan of de suggestie uit het tv-programma echt het geval is in Gouda.

Wij willen uiteraard goede thuiszorg voor iedereen die dat nodig heeft en dat de hulpverleners een eerlijk loon krijgen.

Het is nu wachten op de antwoorden van deze vragen:

  1. Hanteren en handhaven de aanbieders die Gouda heeft gecontacteerd de CAO?
  2. Wordt dit in de inkoopcontracten geëist?
  3. Controleert u dat? Zo ja, hoe controleert u dan. Zo nee, waarom controleert u dat niet?
  4. Heeft u, naast inzicht in de cliënttevredenheid, ook inzicht in de tevredenheid van de medewerkers van de gecontracteerde organisaties?
  5. Zijn er minimumtarieven afgesproken? Zo ja, hoe hoog is het minimumtarief?
  6. Wat is het gemiddelde tarief per jaar wat betaald wordt aan de aanbieders over de afgelopen 5 jaar?
  7. Kunt u aangeven hoe het modale tarief zich in de laatste 5 jaar heeft ontwikkeld?
  8. U suggereerde in de uitzending dat de meeste cliënten naar de Vierstroom gaan. Hoeveel cliënten zijn dit? En wat is de verdeling over de verschillende aanbieders? Kunt u dit schetsen van de afgelopen 5 jaar?
  9. Kunt u de verhoudingen en aantallen PGB’s en zorg in natura geven over de afgelopen 5 jaar?