5 oktober 2021

Taalhuis problematiek

De fractie van de PvdA heeft zich verdiept in de problematiek van het Taalhuis. Volgens onze informatie wordt het Taalhuis gevestigd in de Chocolade fabriek gefinancierd uit WEB-gelden. De gemeente draagt hieraan volgens onze informatie niet bij. Sinds 2017 bestaat het Taalhuis en heeft zich bewezen als betrouwbaar, deskundig en met nadruk noodzakelijk.

Met de nieuwe cijfers uit de regiovisie hebben we het in Gouda over 22% van de beroepsbevolking (= ca. 10.000 mensen), plus nog eens 3000 senioren die niet digitaal vaardig zijn.

De Chocoladefabriek krijgt jaarlijks 70.000 euro voor het Taalhuis, en 39.000 euro web-geld voor de cursussen die er gegeven worden (Klik&Tik, Digisterker, Leeskringen voor laaggeletterden). Van dit bedrag moet alles worden betaald zoals de collectie boeken, marketing, etc. plus de coördinator Taalhuis (28 uur per week). In onze ogen is 28 uur eigenlijk niet toereikend voor de vraag die er ligt in Gouda: de NT-1ers die gezocht en overtuigd moeten worden, de netwerkbijeenkomsten die georganiseerd moeten worden en de intakes voor NT2-ers. Tevens is er dan nog vanaf 1 januari 2022 de nieuwe doelgroep: de inburgeraars[1].

Een goede coördinatie en taakverdeling van al deze activiteiten is in onze ogen essentieel. Om dit te bereiken zou in onze ogen de bijdrage aan de Chocoladefabriek t.b.v. het Taalhuis vergroot moeten worden. Ter vergelijking: in Schiedam bestaat het Taalhuis uit 3 FTE’s. Vergelijkbare gemeente qua problematiek.

Wij vragen middels artikel 39 vragen of het college mogelijkheden ziet om extra geld voor het Taalhuis uit te trekken vanuit het sociaal domein. Klik hier om onze vragen aangaande het Taalhuis te bekijken.

[1] Nieuwe Wet inburgering | Stimulansz