Standpunt PvdA Gouda over het verzoek van het COA over een opvangfunctie in Gouda

13 oktober 2021

Het COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers, onderzoekt mogelijkheden om extra capaciteit te realiseren voor de opvang van asielzoekers en statushouders in de provincie Zuid-Holland. Het COA heeft hiervoor ook het Goudse Poortgebouw in beeld. Het gaat dus ook om een groep met een verblijfstatus die aan Gouda en andere gemeenten in de regio gekoppeld zijn. Het COA heeft aan de gemeenteraad gevraagd om mee te werken aan een verkenning om in de Goudse Poortgebouw opvang te realiseren.

Gezien de landelijke opgave voor het COA en de enorme tekorten die zich op dit moment voordoen, zijn wij bereid om te luisteren naar de wensen van het COA. Daarmee staat een uitkomst niet vast, maar zal Gouda net als andere gemeenten de mogelijkheid goed moeten verkennen. Het COA streeft ernaar dat voor de zomer 2022 een concreet plan kan worden opgesteld. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat Gouwenaars en direct belanghebbenden goed worden betrokken bij dit proces.

Elke dag nemen mensen de moeilijkste beslissing in hun leven: ze moeten huis en haard verlaten en vluchten naar andere landen. De rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal statushouders dat iedere gemeente moet huisvesten. Hierbij is het van belang dat iedereen  de mogelijkheid krijgt om volwaardig mee te doen via werk en of scholing om zo de kans te krijgen te integreren in onze samenleving.

In de verkenning die gaat plaatsvinden is het goed om te kijken naar wat haalbaar is op deze locatie. Randvoorwaarden zoals bereikbaarheid en aansluiting met de stad, veiligheid en toegang tot relevante voorzieningen zijn essentieel.

De PvdA vindt dat Gouda net als andere gemeenten hier een verantwoordelijkheid in heeft. Uiteraard zal dit niet de laatst keer zijn dat er over dit onderwerp wordt gesproken.