Rioleringsproblematiek Museumhaven

26 juli 2022

Gisteren was er in het AD aandacht voor het probleem van de museum schepen in de museumhaven die niet aangesloten zijn op het riool. We werden door buurtbewoners gewezen op deze situatie en ontvingen daarbij ook foto’s, waarop de verontreiniging duidelijk te zien was. Er wordt helaas geloosd op het oppervlaktewater waardoor er fecaliën, toiletpapier, zeepsop etc. in de museumhaven drijven. Dit terwijl er ook regelmatig kinderen zwemmen. Ook daarvan ontvingen wij meerder voorbeelden op foto. Wat de PvdA betreft is deze situatie echt onverantwoord, niet meer van deze  tijd en ook in het kader van de volksgezondheid niet verantwoord. Daarom pleiten wij ervoor dat de gemeente de schepen in de Museumhaven snel aansluit op het riool.

Om deze situatie aan te kaarten hebben wij hierover vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W0. Gezien het feit dat er de komende periode in de buurt werkzaamheden aan kade en riool plaatsvinden, hopen wij dat er mogelijkheden zijn dit probleem mee te nemen en zodoende de museumschepen te koppelen aan het riool. zoals gezegd, het is niet meer van deze tijd dat schepen direct te lozen op het oppervlakte water! Wij zullen de antwoorden van het college afwachten en naar aanleiding daarvan bezien of wij als PvdA nog verdere actie moeten ondernemen.

Het artikel van het AD, met als titel: “Drijvende drollen in water Museumhaven’ is hier terug te lezen.

Hieronder hebben hebben de vragen opgenomen die wij gesteld hebben aan het college vaan B&W:

  1. Volgens onze informatie hebben de schepen die een ligplaats hebben in het binnenvaartmuseum geen aansluiting op het riool. Is dit juist?
  2. Volgens onze informatie wordt er in het water waar deze schepen een ligplaats hebben regelmatig gezwommeninclusief de Turfsingel, zeker op dagen waar de buitentemperatuur de 25 graden overstijgt zoals vandaag met temperaturen boven de dertig graden. Is dit juist?
  3. Volgens onze informatie wordt er door diverse schepen regelrecht op het oppervlakte water van de binnenhaven geloosd. De fecaliën, toiletpapier etc.drijven in het water. Dit is ons inziens een groot gevaar voor de volksgezondheid en moet zo spoedig mogelijk opgelost worden middels aansluiting op het riool. Welke mogelijkheden ziet u hiervoor op korte termijn.
  4. Volgens onze informatie wordt de kademuur ter hoogte van Vest 262 en 264 in de nabije toekomst vervangen, terwijl er ook een geplande vernieuwing van het riool is tussen met name Houtstraat en Bogen. Welke mogelijkheden zijn er om in combinatie hiermee de schepen van het binnenvaartmuseum op het riool aan te sluiten?