30 juni 2016

Vertrek VVD-fractie uit coalitie

De Goudse VVD-fractie heeft besloten uit de coalitie te stappen. Hieronder leest u de gezamenlijke reactie van de coalitiepartners D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks. Namens de PvdA Gouda voert fractievoorzitter Marion Suijker ([email protected]) het woord.

====

Reactie D66, PvdA, GoPo en GL op vertrek VVD-fractie uit coalitie Gouda

Vandaag heeft de VVD-fractie besloten uit de Goudse coalitie te stappen. De coalitiepartners D66, PvdA, GoPo en GL zijn verbaasd over deze onverwachte stap.

Woordvoerder Thierry van Vugt: “Afgelopen twee jaar is het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’, waaraan ook de VVD-fractie zich gecommitteerd heeft, met verve uitgevoerd. Op veel terreinen zijn de afgesproken doelen al gerealiseerd. Denk aan de financiële positie van de gemeente die aanzienlijk verbeterd is, de decentralisaties in het sociaal domein die goed zijn ingeregeld, een economie die aantrekt, zichtbare investeringen in de aantrekkingskracht van de (binnen)stad en meer. Er wordt bovendien binnenkort in de raad gesproken over voor de VVD-fractie herkenbare punten zoals lastenverlichting, extra middelen voor veiligheid en leefbaarheid, een extra impuls voor economie en acquisitie en bijvoorbeeld een verlaging van eigen bijdragen (voor m.n. middeninkomens) in de zorg. Natuurlijk zijn er spanningen in een brede coalitie. Maar deze stap van de VVD-fractie is, zeker ook op dit moment, erg vergaand. In die zin komt het vertrek van de VVD-fractie als een verrassing.

De fracties van D66, PvdA, GoPo en GL beraden zich nu in gezamenlijkheid op wat de gevolgen zijn van de ontstane situatie. Van Vugt: “Het is van het belang dat de stad bestuurd wordt. De onzekerheid die de VVD-fractie nu creëert, willen we zo snel mogelijk beëindigen in het belang van onze stad. Het dagelijks bestuur van de stad zal gewoon behartigd worden door het college; we gaan er vanuit dat de VVD-fractie verantwoordelijkheid neemt om komende periode de continuïteit op belangrijke zaken voor de stad te borgen.”