Door op 9 september 2015

PvdA wethouder Tetteroo over opvang vluchtelingen

Vandaag, woensdag 9 september 2015 heeft de gemeente Gouda van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een formeel en concreet verzoek ontvangen voor de vestiging van een permanent asielzoekerscentrum (azc) in de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne aan de Groen van Prinsterersingel.

Het centrum zou plaats moeten bieden aan circa 500 mensen en zal voor de duur van ten minste 10 jaar gevestigd blijven in de voormalige kazerne. In de tweede helft van 2016 zou het azc open moeten.

“Als lid van het college van burgemeester en wethouders heb ik mij kunnen vinden in het voorstel van het COA. Het rijk – als eigenaar van de kazerne – heeft het COA op deze locatie gebracht. De bestemming laat het toe en door de invulling met een azc komt een einde aan jaren van leegstand. Ik vind dat lokale overheden hun steentje moeten bijdragen aan het mee helpen oplossen van het vluchtelingenvraagstuk in ons land. Door de kazerne in te laten richten als permanent azc helpt Gouda goed mee.

Gouda, als centrumgemeente met veel voorzieningen, is een goede locatie voor het COA. In Zuid-Holland zijn nauwelijks azc’s, zodat met de komst van een azc naar Gouda ook een betere spreiding over het land wordt bereikt.

Wat mij betreft kunnen we ons nu volledig concentreren op een goede en passende inrichting door het COA van de kazerne, rekening houdend met de aandachtspunten uit eerdere discussies over die locatie.

Verder ga ik mij nu goed voorbereiden op de met het COA te sluiten bestuursovereenkomst. Onder andere kunnen we dan afspraken maken over de invulling van werkgelegenheid. Natuurlijk zal ik daarbij oog hebben voor “onze eigen” mensen uit de bijstand.

Samen met het COA en met de collega’s uit het college gaan we een inloopavond voor de wijk organiseren. Vandaag heeft men daar een nieuwsbrief huis aan huis verspreid. Natuurlijk hebben we ook andere betrokkenen, zoals de woningbouwcorporaties, vluchtelingenwerk en de wijkteams geĆÆnformeerd. Ik zie uit naar de dialoog met de stad over de opvang van vluchtelingen.

Als sociaal-democraat zie ik dat het niet allemaal eerlijk verdeeld is in de wereld en dat mensen huis en haard moeten verlaten en onder erbarmelijke omstandigheden hun weg moeten zien te vinden naar onder andere ons land en onze stad. Ik ben er trots op dat wij als Gouda nu een substantiĆ«le bijdrage leveren aan het bieden van een betere toekomst aan al deze mensen. Ik heet hen nu al bij voorbaat van harte welkom!”