PvdA stelt schriftelijke vragen met betrekking tot zakgeld en verrichten vrijwilligerswerk bewoners COA boot

24 februari 2022

Recent is op het verzoek van het COA de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Gouda tot uiterlijk 1 juli verlengd. Volgens onze informatie wordt er geen zakgeld (meer) door het COA aan de bewoners van de boot verstrekt. De PvdA vindt dat het COA hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. Daarom heeft de PvdA het college verzocht dit met het COA op korte termijn te bespreken. Ook vraagt de PvdA of het college met het COA wil bespreken of vrijwilligerswerk voor de bewoners van de boot tot de mogelijkheden kan gaan behoren om mogelijke verveling tegen te gaan.

Voor de vragen zie het Raads Informatie Systeem.
Ook de Goudse Post heeft geschreven over deze vragen. Klik hier om het artikel te openen.