PvdA Gouda vraagt het college om een ouderen pagina in de huis aan huis bladen te creëren

7 maart 2022

Naar aanleiding van het ouderen debat afgelopen week in de Veste hebben heeft de PvdA Gouda het college gevraagd om een “Ouderen pagina” in de Goudse Post te creëren in overleg met de belangenorganisaties voor ouderen. Daarmee hopen wij dat ouderen die geen internet hebben beter geïnformeerd worden over voor hen belangrijke zaken.

Voor de vragen, zie het Raads Informatie Systeem.