Door op 29 oktober 2014

PvdA Gouda is voor een Keuze-systeem donorregistratie

Woensdag 15 oktober heeft de PvdA een motie ingediend. De motie is ingediend in het kader van de donorweek (13 oktober t/m 19 oktober). Er zijn op dit moment gemiddeld 1300 mensen aan het wachten op een orgaantransplantatie. Dit komt mede doordat Nederland het zogenaamde ‘opt-in systeem’ hanteert. Dit houdt in dat iemand pas donor kan worden als dat van te voren is aangegeven en geregistreerd staat. In veel andere Europese landen, waaronder België, is het precies omgekeerd. Daar hanteren ze een ‘opt-out systeem’. Hiermee ben je automatisch donor, tenzij je vooraf hebt aangegeven dit niet te willen zijn. Door dit opt-out systeem verhoog je het aantal donororen, waardoor mensen minder lang hoeven te wachten op een orgaantransplantatie. In België zijn er dan ook twee keer zoveel orgaandonaties dan in Nederland.

De PvdA Gouda heeft in de week van donorweek hier speciaal aandacht voor gevraagd en een motie ingediend. De motie “Keuze-systeem donorregistratie”. De PvdA Gouda vraagt met deze motie aan het college om na te gaan op welke wijze er voortaan bij uitgifte van gemeentelijke documenten door publiekszaken consequent de vraag gesteld kan worden of de persoon in kwestie al dan niet donor wil worden. Tevens wordt in deze motie gevraagd om uit te zoeken of het mogelijk is om door de persoon in kwestie een keuze te laten maken om wel of niet donor te willen worden. De persoon kan er ook voor kiezen, dat hij/zij het nog niet weet. Dat is dan ook een keuze.

Waar het wat ons betreft om gaat is dat essentiële onderwerp consequent onder de aandacht van mensen wordt gebracht. Tevens wil de PvdA dat er een ‘keuze’ wordt gemaakt, helaas wordt deze te vaak niet gemaakt, waardoor veel levens verloren gaan.  Onze motie is afgelopen woensdag 15 oktober verworpen. Verschillende partijen hebben toen aangegeven deze motie niet te kunnen ondersteunen.

Dit betreuren wij natuurlijk. Echter zullen wij niet opgeven en er op een later moment op terugkomen.