6 september 2015

PvdA Gouda dringt aan op opvang vluchtelingen en stelt vragen aan college

Zaterdag 4 september heeft de PvdA fractie in Gouda vragen gesteld aan het college mbt. de opvang van vluchtelingen. De vragen zijn samen met de fractie van GoudaPositief ingediend.

Met deze vragen willen de fracties van het college van burgemeester en wethouders weten hoe zij aankijken tegen de opvang van vluchtelingen en of Gouda zich als gemeente al aangeboden heeft bij het COA of bij staatssecretaris Dijkhoff. En zo nee, waarom niet.

Op dit moment wordt er vanuit verschillende kanten aan gemeenten gevraagd om vluchtelingen op te nemen, o.a. door staatssecretaris Dijkhoff en de directeur van de COA.

In het coalitieakkoord van Gouda staat de volgende zin:

‘Gouda is van oudsher een tolerante stad waar een plek is voor iedereen. Dat willen we graag blijven uitdragen in alles wat we doen’

De fracties van de PvdA en GoudaPositief willen in het licht van deze zin weten hoe het college aan kijkt tegen het opvangen van vluchtelingen en of onze gemeente zich al aangeboden heeft.

Lees hier: Vragen aan college mbt. opvang vluchtelingen

In mei van dit jaar heeft onze voorzitter Gerrit Schinkel namens de PvdA afdeling Gouda al een open brief aan de burgemeester ondertekend met betrekking tot het Bed-Bad-Brood akkoord van het kabinet.