Door op 30 september 2014

PvdA Gouda doet buurtonderzoek in Gouda Noord over PWA-kazerne

De PvdA Gouda heeft de smaak goed te pakken. Na ons vorige buurtonderzoek rond de Nieuwehaven vanwege uitwijking van warenmarkt, heeft de PvdA Gouda afgelopen zaterdag in Gouda Noord wederom een buurtonderzoek gehouden. Dit keer in het kader van herbestemming van de voormalige PWA-kazerne. Op woensdag 1 oktober wordt hierover in een verkennende sessie in de gemeenteraad gesproken.

Er zijn twee gegadigden die zich graag willen vestigen op de voormalige PWA-kazerne. Dat zijn de school de Ark/Gemiva en de gezamenlijke moskeeën die een Islamitisch centrum willen realiseren. Voor zowel De Ark/Gemiva als de verenigde moskeeën biedt de PWA-kazerne unieke voordelen die elders in Gouda niet mogelijk lijken.

Reacties onderzoek

Reacties van de buurtbewoners waren divers. De bewoners hebben serieuze aandacht en zorgpunten meegegeven over de mogelijke herbestemming van een islamitisch centrum op de voormalige PWA-kazerne. Deze nemen we als partij zeer serieus en gaan daarmee aan de slag.

De belangrijkste aandacht/zorgpunten zijn gericht op het volgende:

  • De verkeersveiligheid en doorstroom van verkeer zou in het geding komen.
  • Parkeerproblemen zullen toenemen, die zijn op dit moment al nijpend in de buurt.
  • De massaliteit waarmee wordt gesproken baart mensen zorgen. Zo hebben mensen het beeld dat er 24/7 inloop zal zijn van 4500 mensen.
  • Bewoners zijn bang dat de waarde van hun huis zal dalen als er een islamitisch centrum in hun buurt gerealiseerd zal worden.
  • Bewoners vinden het belangrijk om betrokken te worden in het gehele project, zodat buurtbewoners enige invloed kunnen uitoefenen op het project.

Met deze reacties gaan wij verder aan de slag en via deze weg dank ik alle reacties die de PvdA Gouda van u heeft mogen ontvangen.

Khalid Tatou
Gemeenteraadslid PvdA