PvdA fractie bezoekt COA boot

3 juli 2022

Op 30 juni bracht een afvaardiging van onze fractie (Max de Groot en Ahmed el Haddaoui) een werkbezoek aan de COA boot. Wij hebben daar uitgebreid gesproken met de vertegenwoordigster van het Coa op de boot. Het was een leerzaam en positief gesprek waarin tal van onderwerpen aangaande de boot en haar bewoners de revue passeerden. Enkele onderwerpen van gesprek waren:

  • De mogelijkheden voor de bewoners van de boot om betaald werk te verrichten. Dit blijkt onder bepaalde voorwaarden wel tot de mogelijkheden te behoren. Hierover zal onze fractie ook een aantal technisch vragen stellen aangaande de uitvoerbaarheid in de praktijk.
  • De mogelijkheden voor de bewoners om zelfstandig te kunnen koken. Hiervoor wordt naar een goede oplossing gezocht. Omdat het op een grote groep bewoners van de boot gaat, moet er naast buurtcentrum “De Walvis” nog naar een andere geschikte locatie of locaties gezocht worden om tot een goede spreiding over het aantal geschikte kookplekken te komen.