Door op 17 februari 2016

PvdA en CU organiseren expertmeeting buurtgestuurd politiewerk in Gouda

Op initiatief van de PvdA Gouda en ChristenUnie Gouda wordt er op woensdag 2 maart 2016 een expertmeeting georganiseerd in de raadszaal over buurtgestuurd politiewerk in Gouda. Met behulp van een expertmeeting wil de PvdA en ChristenUnie het buurtgestuurd politiewerk in Gouda een stap verder te brengen.

De inwoners van Gouda moeten meer te zeggen krijgen over de aanpak rond veiligheid. Dat heeft de PvdA samen met de ChristenUnie duidelijk gemaakt met het indienen van de motie ‘Grotere betrokkenheid bewoners bij aanpak veiligheid’ die door de meerderheid van de raad aangenomen is op 22 april 2015. Meer zeggenschap betekent meer betrokkenheid. Meer betrokkenheid versterkt het vertrouwen in politie en stadstoezicht en draagt bij aan een grotere effectiviteit op het gebied van veiligheid.

Met het houden van deze expertmeeting willen we ideeën opdoen. Hoe kunnen we buurtgestuurd politiewerk verder vorm geven in Gouda? Dit willen we doen door het fenomeen buurtgestuurd politiewerk vanuit verschillende disciplines te benaderen. Tevens willen we met elkaar nader onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal zijn om de betrokkenheid van bewoners te versterken. De opbrengst van de expertmeeting wordt als input meegenomen naar de raad wanneer het Actieplan 2016 voor veiligheid behandeld zal worden.

Wilt u de expertmeeting bijwonen dan bent u van harte welkom op woensdag 2 maart 2016. Aanvang vanaf 19:30 uur de expertmeeting start om 20:00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de raadszaal in de huis van de stad. Programma voor deze bijeenkomst kunt u hier vinden:

Programma Expertmeeting wegen naar buurtgestuurd politiewerk