Politiek voor óf met de burger?!

21 december 2019

De politiek moet niet op afstand staan van de burger, maar burgers dienen. In Nederland lijkt het alsof de politiek zich steeds verder vervreemd van de maatschappij. PvdA Gouda probeert dit niet te laten gebeuren. Door actief ons oor te luister te leggen in de maatschappij, ons open te stellen voor input en suggesties van inwoners en door bijeenkomsten te organiseren. In deze blog geeft Ahmed el Haddaoui enkele voorbeelden van hoe de Goudse maatschappij onze fractie input geeft om de stad verder te verbeteren. 

Om mensen te betrekken organiseren we niet alleen politieke cafés, maar organiseren we ook netwerkbijeenkomsten op wijkniveau. Bijeenkomsten in Korte Akkeren en Oosterwei waren drukbezocht. Deze bijeenkomsten waren primair om de wijk met elkaar in verbinding te brengen. Maar gaf ons ook input van zorgen en klachten die leefden bij de inwoners van deze wijken. Een van de zorgen was de kruising in Korte Akkeren van de Bosweg, Walvis en Heerenstraat. Nu ligt er een kleine drempel maar betere en toekomstbestendige oplossingen worden onderzocht.

Ook specifieke vragen bespreken met de belanghebbenden. Zo hebben we binnen de fractie contact gehad met Moskee Nour aan de Raam. Hier bleek tijdens de gebedstijden een gebrek aan fietsenstallingen. Dit hebben we samen met afgevaardigden van de moskee bespreekbaar gemaakt bij de gemeente. De gemeente is zich op dit moment aan het beraden op het oplossen van het probleem.

Een andere mogelijkheid is dat Gouwenaars ons fractieoverleg bezoeken. Hier kaarten zij problemen aan, brengen suggesties in ter verbetering of willen gewoon eens meeluisteren. Zo zijn onlangs afgevaardigden van bewonersinitiatief Calslaan aangesloten. Zij hadden zorgen over de verkeersveiligheid in hun wijk naar aanleiding van het verkeerscirculatieplan. Uiteindelijk hebben zij niet alleen hun zorg besproken maar hebben we ze enkele suggesties gedaan om de gemeente en omgevingsdienst tot bewegen te brengen.

Soms trekken we ook gewoon de wijk in naar aanleiding van signalen die we opvangen. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een wijkonderzoek gedaan rondom Winkelcentrum Bloemendaal. Hier bleek veel geluidsoverlast van de vrachtwagens die de winkels kwamen bevoorraden. Dit was niet alleen overdag, maar bracht zeker ’s nachts veel overlast met zich mee. Naar aanleiding van dit bezoek hebben we de klachten besproken met B&W en in de gemeenteraad. Op basis van dit initiatief heeft de omgevingsdienst geluidsmetingen uitgevoerd waaruit blijkt dat er inderdaad geluidsnormen worden overtreden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente en de winkels in het Winkelcentrum.

Op basis van deze voorbeelden kunnen we stellen dat het loont om aan de bel te trekken. Dit kan zeker bij de PvdA, maar ook andere partijen staan hiervoor zeker open. Heb je dus een vraag, suggestie klacht en word je niet gehoord, benader ons dan! Ook als je gewoon een keer wil meeluisteren waar wij het tijdens ons fractieoverleg over hebben ben je van harte welkom.