24 december 2017

Persbericht over verkiezingsprogramma 2018-2022

BESTAANSZEKERHEID VOOR IEDEREEN. SOLIDAIR EN DUURZAAM

Op maandag 18 december jl. hebben de leden van de PvdA Gouda het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld, onder de naam “Solidair en duurzaam.”
De PvdA staat voor een rechtvaardige samenleving; een van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. De partij kiest om mensen met elkaar in contact te brengen en te verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. Een samenleving waarbij iedereen meetelt. Doel is bestaanszekerheid voor iedereen!
De 15 belangrijkste speerpunten van de PvdA Gouda zijn:
1- In 2019 een “energievisie”; Gouda tussen 2025-2030 CO2 neutraal. Meer oppervlaktegroen en meer biodiversiteit en kansen voor stadslandbouw.
2- 33% sociale huurwoning in Gouda is uitgangspunt. Meer spreiding over hele stad. % voor Westergouwe daarom van 10 naar 25%
3- Een ruimer armoedebeleid. Grens voor voorzieningen van 120% naar 130% bijstandsnorm. We bezuinigen niet op armoedebeleid.
4- We onderzoeken de mogelijkheden om problematische schulden over te nemen
5- Geen wachtlijsten. Iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft
6- We benutten alle (wettelijke) experimenteerruimte in de bijstand. Behoud van waardigheid en benutten van talenten zijn richtsnoer
7- Jongeren zonder perspectief, ook 18+, naar school, werk of andere nuttige inzet
8- Op wijkniveau huiswerkbegeleiding voor iedereen die dat nodig heeft. Buitenschoolse activiteiten, waaronder Brede School en Weekendschool, blijven in stand
9- Offensief tegen woninginbraken: experiment “inbraakvrij”. Buurt Bestuurt wordt breder ingezet
10- We gaan sparen voor realisatie van de Havensluis. We onderzoeken de mogelijkheid van een voet/fietsbrug Goudasfalt – binnenstad
11- Wijkteams weer zelfstandig middelen geven. We gaan door met GoudApot
12- Niet verder bezuinigen op sport. Kinderen vanaf 8 jaar zonder zwemdiploma moeten deze alsnog kunnen halen
13- We steunen verbreding concept Chocoladefabriek, met nieuwe deelnemers zoals het Verzetsmuseum. De komst van “Cheese Experience” willen we mogelijk maken
14- Iedere winkel mag op iedere zondag open, maar het moet niet. We gaan door met de “Stadswinkel”. Verdubbeling van stallingscapaciteit voor fietsen in de binnenstad
15- Historische binnenstad als “living lab” voor zakkende bodem-problematiek
Het volledige verkiezingsprogramma is bijgevoegd.

PvdA verkiezingsprogramma (definitieve versie)