27 februari 2014

Onze flyer voor de gemeenteraadsverkiezingen

Dit is de voor- en achterkant van flyer voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart met lijsttrekker Rogier Tetteroo: Gouda Sterker & Socialer.

Op de flyer beschrijven we onze hoofdpunten voor de komende vier jaar in Gouda: een sociaal Gouda, een veilig Gouda, een stad waar voldoende woonruimte is en de werkgelegenheid groeit. We moeten bezuinigen, maar dat doen we gefaseerd en we zorgen dat maatschappelijke en culturele instellingen niet kapot gaan. We doen een beroep op onszelf, de gemeente en op alle Gouwenaren om elkaar te helpen en concreet aan de slag te gaan.

Flyers

De volledige tekst op de flyer:

Beste Gouwenaar,

De PvdA Gouda staat voor eerlijk delen en gelijke kansen. Voor een solidaire samenleving. Samen bouwen aan een sociale, veilige en duurzame stad waar het goed wonen en werken is. Met deze flyer vertel ik je wat wij willen en gaan doen in onze stad.

Lijsttrekker Rogier Tetteroo

Gouda Socialer

We zijn voor een maatschappij waar je voor elkaar zorgt en elkaar steunt in moeilijke tijden. Je zorgt voor jezelf, voor je gezin en helpt je vrienden. Maar, als je het zelf niet redt dan kun je rekenen op steun van de gemeente.

We korten niet op armoedebeleid. We gaan extra middelen inzetten voor kinderen die in armoede opgroeien. Geen kind mag in armoede groot worden.

In 2015 krijgt de gemeente er belangrijke taken bij op het gebied van zorg en jeugd. Welzijn en zorg zijn bij uitstek aan de PvdA Gouda toevertrouwd. We gaan de zorg zo dichtbij en effectief mogelijk inzetten. Maatwerk leveren, samen met de netwerken van mensen, in de eigen wijk met sociale zorgteams. Geld dat wij van het rijk beschikbaar krijgen voor de zorg gaan wij niet aan andere dingen uitgeven.

Gouda Veiliger

We stellen grenzen en treden zo nodig hard op tegen raddraaiers. We gaan door met de stadsmarinier. Perspectief bieden we door een goede aansluiting van school naar leerwerkplek of stage en een zinvolle dagbesteding voor de jeugd. We betrekken je bij de veiligheid in je wijk.

Wonen en Werken

Iedereen aan het werk en iedereen een inkomen. In de bijstand is vrijwilligers werk een opstap naar een betaalde baan. Samen met het bedrijfsleven en scholen verzekeren we de perfecte balans tussen werkvraag en -aanbod.

Leegstaande panden bouwen we om tot woningen. De woningtoewijzing maken we eerlijker. Niet meer jarenlang op de wachtlijst staan.

Financiƫn

We faseren bezuinigingen. Mensen blijven altijd belangrijker dan geld. We gaan geen culturele en maatschappelijke instellingen kapot bezuinigen. lasten mogen meestijgen met de inflatie.

Samen doen

We doen een beroep op elkaar en besturen onze stad met het oog op de uitvoering. Zo maken we Gouda sterker en socialer.