18 september 2016

Onderhandelaars Gouda vormen zakencoalitie

Onder leiding van formateur Van Schelven is vandaag (zaterdag 17 september 2016) besloten om een zakencoalitie te vormen. Die moet gedurende de periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen het stadsbestuur behartigen. In het te vormen college van burgemeester en wethouders zullen wethouders van zes partijen plaats nemen: D66, PvdA, Gouda Positief, ChristenUnie, CDA en GroenLinks. De SGP zal deze coalitie mede vorm geven.

Van Schelven: ‘Deze week is hard gewerkt aan herstel van vertrouwen tussen de partijen na alles wat er afgelopen periode is gebeurd. Er is een breed gedragen gevoel dat er verantwoordelijkheid moet worden genomen voor het stadsbestuur. Dat ligt al de nodige tijd stil, en niemand heeft behoefte om in een impasse te komen. In lijn met het advies van verkenner Andersson wordt nu een brede coalitie neergezet, met een goede balans tussen vernieuwing en continu├»teit.’

De coalitie kan rekenen op 26 zetels in de Goudse gemeenteraad en heeft daarmee een zeer ruime meerderheid. De partijen hebben besloten om te werken met een beknopt actieprogramma als leidraad voor de samenwerking. Daarin zijn de belangrijkste onderwerpen voor de resterende bestuursperiode verwoord. Om de continuïteit van het stadsbestuur te borgen nemen de wethouders van de voormalige coalitiepartijen weer verantwoordelijkheid. In lijn met het advies van verkenner Andersson zullen ChristenUnie en CDA externe wethouderskandidaten leveren. De partijen zijn van plan om de klus deze maand af te ronden, zodat Gouda op korte termijn weer een volwaardig stadsbestuur heeft.