Door op 3 mei 2016

Mw. Borgman krijgt speld voor 70 jaar lidmaatschap PvdA

Op 1 mei, de dag van de arbeid, is de traditie om de oudere PvdA leden in het zonnetje te zetten. Elk lid, ouder dan 67, ontving een bos mooie rode tulpen vanuit de afdeling Gouda.
Een speciale dag was het voor mw. C. Borgman-Harting. Zij is lid van het eerste uur en altijd met de PvdA verbonden geweest. Haar echtgenoot , Joop Borgman, was wethouder in Gouda en jarenlang Gedeputeerde in de provincie Zuid Holland. Ze kenden elkaar uit de schoolbanken. Ze zaten bij elkaar in de klas. Helaas is Joop ons zestien jaar geleden ontvallen.
Gerrit Schinkel, afdelingsvoorzitter en Marion Suijker, fractievoorzitter, verrasten mw. Borgman met een speciale jubileumspeld. Ook overhandigden zij een speciale brief van partijvoorzitter Hans Spekman. Mw. Borgman was zeer verguld met de speld. Marion Suijker mocht de speld bij haar opspelden. En natuurlijk ontbraken ook voor haar de rode tulpen niet.
Er waren in Gouda ook andere jubilarissen. Twee leden waren 50 jaar lid en drie leden 25 jaar lid. Ook zij ontvingen een speld. Er waren 5 leden die 5 jaar lid zijn en zij ontvingen een jubileumdopper. De spelden werden uitgereikt aan de aanwezigen tijdens de 1 mei viering. Deze werd gehouden in het Verzetsmuseum Gouda en ging het over basisinkomen. De 1 mei viering in het Verzetsmuseum werd traditiegetrouw afgesloten met het zingen van De Internationale.