Motie PvdA en GroenLinks subsidieverordening en onderzoek naar andere standaard aangenomen

9 juni 2022

In de raad van 1 juni 2022 werd de motie van de PvdA en GroenLinks[1] mede ondertekend door Gouda Vitaal om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden  om organisaties die een beroep doen op onze subsidieverordening mogelijk vrij te stellen van een accountantsverklaring.

Immers dergelijke verklaringen kosten veel geld, geld dat de betreffende organisatie zelf moet betalen, waardoor de subsidie in de praktijk veel lager uitpakt.

Uit het onderzoek moet blijken of er maatwerk op dit gebied mogelijk is en er dus in sommige gevallen volstaan kan worden met bijvoorbeeld een beoordelingsverklaring (die aanzienlijk minder geld kost). Uiteraard moet de gemeente waar nodig en als daar goede gronden / criteria voor zijn  een goedkeuringsverklaring kunnen blijven vragen.

Het gaat PvdA en GroenLinks erom maatwerk te leveren als dat in de praktijk mogelijk blijkt. De wethouder heeft toegezegd dit onderzoek voor 1 oktober te doen en de raad dan over de uitkomsten te informeren. Wij hopen uiteraard dat het onderzoek ertoe zal leiden dat maatwerk in de praktijk mogelijk en uitvoerbaar is.

[1] Motie PvdA Algemene subsidieverordening en onderzoek naar andere standaard Gouda – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)