Motie Participatie Huurders van de Woningbouwcorporaties bij de Transitie Visie Warmte (TVW)

9 december 2021

Onze motie “Participatie Huurders van de Woningbouwcorporaties bij de TvW”( mede ondertekend door GroenLinks, ChristenUnie en de SP) werd in de Goudse raad op 8 december unaniem aangenomen.

Hiermee hopen wij bereikt te hebben dat individuele huurders echt betrokken kunnen worden bij de TvW.

Voor de exacte tekst van de motie zie: Document Gouda – M – PvdA – Participatie huurders woningbouwcorporaties – TVW.doc – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)