Door op 28 februari 2014

Meer en betere huisvesting voor jongeren en studenten in Gouda

De PvdA in Gouda wil meer en kwalitatief betere huisvesting voor studenten en jongeren. We willen daarom dat belemmeringen om langdurig leegstaande kantoren om te bouwen naar studenten- en jongerenwoningen worden weggenomen. Daarnaast moeten foute huisjesmelkers steviger worden aangepakt, de overheid moet particuliere investeringen in studenten- en jongerenwoningen stimuleren en de positie van de student-huurder moet worden versterkt. Dit staat in een actieplan van de PvdA Tweede Kamerfractie en onder andere PvdA lijsttrekker Rogier Tetteroo hebben ondertekend.

Rogier Tetteroo: “Studenten en jongeren hebben recht op een kwalitatief goede en betaalbare woning. Huisjesmelkers die panden niet onderhouden of de beowners veel te veel laten betalen moeten daarom worden aangepakt. Door ‘naming en shaming’ van notoire huisjesmelkers worden studenten gewaarschuwd met wie ze geen zaken moeten doen. Daarnaast wil ik dat huisjesmelkers worden beboet bij een eerste overtreding, bij een tweede krijgen zij een verhuurverbod (zonder gevolgen voor huidige huurder) en bij een derde overtreding wordt de exploitatie van de huurwoning overgenomen.”

Door de stijgende studentenaantallen kan niet worden gewacht met het creëren van nieuwe studentenkamers. Eigenaren van langdurig leegstaande kantoren moeten daarom worden beboet als zij niet meewerken met het ombouwen van hun bedrijfspand naar een studentenwoning. Daarnaast moet de overheid de oprichting van een particulier investeringsfonds stimuleren, waarmee 30.000 nieuwe studentenwoningen kunnen worden gerealiseerd. “Zo maken we werk van het versterken van de positie van student-huurders,” aldus Mohamed Mohandis, Gouwenaar en Tweede Kamerlid.

Het volledige actieplan kun je hier vinden (PDF): Actieplan Goed wonen voor studenten