6 november 2018

Maatschappelijke functie sportclubs belangrijk voor gelijke sportkansen voor iedereen

Voor sportclubs liggen er kansen bij het vervullen van een maatschappelijke functie, maar het is zaak ze daarbij vanuit de politiek niet te overvragen. Dat was een belangrijke uitkomst van het Politiek Café van PvdA Gouda op 5 oktober 2018 in de Goudse Eend dat in het teken stond van “zeker zijn van gelijke sportkansen”. Aan het woord kwamen de Goudse sportwethouder Michiel Bunnik (CDA), Maurice Simons en Redouan Allaoui van de Vereniging van Goudse Sport Organisaties (VGSO) en Peter Vrisekoop van Sport.Gouda (uitvoerder van het sportbeleid van de gemeente). Discussieleider Gerrit Schinkel leidde het levendige gesprek met bezoekers vanuit de sportwereld, PvdA, andere politieke partijen en toevallige belangstellenden in goede banen. Gelukkig had de wethouder genoeg papier bij zich voor de nodige aantekeningen over de zeer waardevolle inbreng die naar voren kwam.

 

Voor de aftrap gaf PvdA-raadslid Sophie Heesen aan het van groot belang te vinden dat ook jongeren meepraten over onderwerpen die hen aangaan zoals sport. Medeorganisator Wim Sonnemans vertelde dat hij in zijn vrije tijd actief is als PvdA-lid en daarnaast aan sport doet. Dit in de vorm van veteranenvoetbal en de afgelopen tien jaar ook inzet voor de jeugd bij SV Gouda.

 

Wethouder Michiel Bunnik onderstreepte dat sporten gezond is en een belangrijke bron van plezier. Ook zette hij uiteen hoe de gemeente – aan de hand van de sportnota (zie Nota_Sport_en_Bewegen_in_Gouda_2022) – sport en bewegen wil koppelen aan het sociale domein (zorg, werk en jeugdhulp) en mede laten bijdragen aan gezondheid, zelfredzaamheid en sociale kracht van aandachtsgroepen. De afgesproken bijdrage van Sport.Gouda aan sportstimulering moet zo meetbaar mogelijk worden aangetoond.

Maurice Simons (voorzitter VGSO) onderstreepte dat gelijke sportkansen voor iedereen maatwerk betekent voor zowel de sporter als de vereniging. Zo zijn er mensen met een sociale, fysieke, geestelijke en financiële beperking, of een combinatie daarvan. Elke beperking heeft zijn eigen benadering en dus is er maatwerk nodig om alles per geval te behandelen. Een voorbeeld is een geestelijk gehandicapte die aan teamsport doet en in de reguliere competitie meespeelt. Daarnaast vraagt bijvoorbeeld zwemles voor autistische kinderen extra scholing van begeleiders en extra onkosten doordat voor minder deelnemers de volledige huurprijs van het zwembad opgebracht moet worden. Dat is niet voor alle sportclubs en vrijwilligers zomaar weggelegd en vraagt extra steun vanuit de gemeente.

Uit onderzoek zou blijken dat met iedere Euro voor sport 10 Euro aan zorgkosten wordt uitgespaard. Maurice pleit dan ook voor investeringen in sport door zorgverzekeraars. Hoewel sport ook voor jongeren belangrijk is, haken jongeren van 14 tot 18 jaar helaas massaal af bij wedstrijdsport. Redouan Allaoui (vicevoorzitter VGSO) dringt aan op onderzoek in Gouda voor meer inzicht in de oorzaken en mogelijke tegenmaatregelen. Sophie Heesen vindt het een goede zaak om hierover met jongeren in gesprek te gaan. Redouan en Sophie gaan brainstormen hoe meer Goudse jongeren te bereiken zijn op gebied van gelijke sportkansen. Daarbij willen ze jongeren met een voorbeeldfunctie actief betrekken. PvdA-fractievoorzitter Mohammed Mohandis ziet kansen in een brede navolging van de aanpak van FC Oosterwei bij De Jodan Boys waarbij spelers van het eerste elftal optreden als rolmodel voor jongeren in de wijk.

Peter Vrisekoop vertelde hoe Sport.Gouda en het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) sportclubs kunnen ondersteunen bij het vervullen van hun maatschappelijke functie. Zo leggen combinatiefuncties en buurtsportcoaches vanuitSport.Gouda een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven. Wim Sonnemans merkte op sterk de indruk te hebben dat deze functionarissen bij sportclubs en speciaal (basis)onderwijs nog te weinig bekend zijn. Zo worden mogelijk kansen gemist om kwetsbare kinderen (vroegtijdig) te signaleren en sport ook in te zetten als (preventief) middel om jongeren binnen reguliere clubteams een zetje in de goede richting te geven en niet meteen naar een “G-team” door te verwijzen.

Redouan Allaoui pleit ervoor om sportclubs eerst te helpen bij hun sportactiviteiten en pas als die goed verlopen aandacht te vragen voor hun bredere maatschappelijke functie voor het genoemde sociaal domein.

 

Verder kwamen opmerkingen vanuit het publiek over de betaalbaarheid van sporten en de tegemoetkoming in de kosten met de Rotterdampas, evenals over schoolzwemmen en over de bereikbaarheid van sportvoorzieningen zoals het Groenhovenbad.

Bij het napraten kwam nog ter sprake dat breder gebruik van sportaccommodaties zoals aangegeven in de sportnota nog niet overal goed mogelijk is. Jongeren die op zondag een onderling partijtje willen voetballen moeten daarvoor soms over hekken klimmen. De inleiders zagen kansen in een goed rondetafelgesprek over de vraag hoe de beloofde toegankelijkheid mogelijk te maken is zonder schade aan de velden die de sportclubs huren voor hun wedstrijden en trainingen.

De Goudse PvdA-fractie zal komende tijd met andere partijen blijven meedenken met de wethouder over onder meer het ondersteunen van sportclubs bij hun maatschappelijke functie en over het bijdragen aan gelijke sportkansen voor iedereen, met name jongeren.

 

Het gedicht van Jeffery (tijdens het sportcafé)