Door Redactie op 10 februari 2014

Lege monumenten snel weer in gebruik nemen (persbericht)

Johan Veld van de PvdA Gouda zal in het debat bij Die Goude over monumentenzorg een versoepeling van de gemeentelijke uitgangspunten bepleiten voor het afstoten van de panden die leegkomen na het vertrek van bibliotheek en streekarchief naar de Chocoladefabriek.

“Maatwerk is geboden. Hier geen jarenlange leegstand. Dat verdienen deze prachtige gebouwen niet. Als het helpt om een spoedige passende herbestemming van de grond te krijgen dan moeten we bereid zijn om een wat lagere opbrengst uit verkoop te accepteren. Bij een passende herbestemming gaat snelheid voor een opbrengstmaximalisatie.”

De nota strategisch vastgoed, die deze raadsperiode is vastgesteld, schrijft voor dat de gemeente bij te verkopen panden streeft naar een marktconforme opbrengst. De PvdA vindt het voor de panden rondom het Weeshuisplein belangrijk dat snel een goede herbestemming van de grond komt. Bij de afweging of een wat lagere opbrengst acceptabel is, tellen wat de PvdA betreft ook mee de maatschappelijke kosten van leegstand en verloedering en de maatschappelijke opbrengst van een snel en passend hergebruik van het cultureel erfgoed.

Ook voor de ernaast gelegen Jeruzalemkapel heeft de PvdA een spoedige passende herbestemming belangrijker gevonden dan de hoogte van de inkomsten uit verhuur. Johan Veld: “De Jeruzalemkapel is daardoor in gebruik gebleven. Dat willen we ook bereiken voor het Weeshuisplein en de gebouwen eromheen. “