Door op 4 juni 2014

Komende dinsdag 10 juni ALV

Beste leden, Komende dinsdag 10 juni 20:00 staat een bijzondere ALV gepland: De ALV waar wij ons financieel jaarverslag en het concept-coalitieakkoord zullen bespreken. Belangrijk om te vermelden is dat de locatie anders is dan normaal. De ALV vindt plaats bij Speeltuinvereniging ‘De Korte Akkeren’, Ankerpad 2, Gouda (op het sluizeneiland). Agenda:

  1. Opening
  2. Verslag ALV dd. 24 maart 2014
  3. Financieel jaarverslag en verslag kascontrolecommissie
  4. Coalitieakkoord
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Voor meer informatie, het agenda item: https://gouda.pvda.nl/agenda/alv-financieel-jaarverslag-en-coalitieakkoord/

Groet,

Mark Maijenburg, secretaris