13 september 2017

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen

Ik maak u er nogmaals op attent dat u zich nog tot 18 september a.s. kunt melden voor de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Wilt u niet op een verkiesbare plaats staan maar wilt u wel als zgn. lijstduwer fungeren dan zou het bestuur dat ook zeer op prijs stellen.
Reacties via de mail naar gj.schinkel@planet.nl