5 september 2014

Kandidaatstelling Provinciale Staten en Waterschappen

In mei ontvingen alle leden een bericht waarin werd aangegeven dat men vanaf dat moment  zichzelf of anderen kandidaat kon stellen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland of een van de vier waterschappen in Zuid-Holland. Over drie weken sluit de kandidaatstelling, vandaar dit bericht als herinnering.

U kunt zich kandidaat stellen door een brief met een motivatie en een CV te zenden aan de secretaris van het gewest Zuid-Holland:
Jan Barendregt [email protected]
of per post aan:
Secretaris PvdA gewest Zuid-Holland
Jan Barendregt
Anna van Burenstraat 64
3136 CH  Vlaardingen
De profielschetsen voor de diverse functie kunt u vinden op: www.pvdazuidholland.nl/nieuws/publicaties

Bij de kandidaatstelling voor een waterschap dient u aan te geven voor welk waterschap u zich kandideert, dat is het waterschap waarin u woonachtig bent. Na het ontvangen van de kandidaatstelling krijgt u bericht over de verdere stappen in het proces naar de verkiezingen op 18 maart 2015.
Uw kandidaatstelling moet uiterlijk op 22 september 2014 om 12.00 uur in het bezit te zijn van de secretaris.

Met vriendelijke groet,
Jan Barendregt
Secretaris gewest Zuid-Holland