26 januari 2014

Jetta Klijnsma in gesprek met Gouwenaars bij onze verkiezingsaftrap

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma (PvdA) bezocht op zaterdag 25 januari jl. de Goudse binnenstad voor de aftrap van de verkiezingscampagne van de PvdA Gouda. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart zijn de thema’s zorg en werk van doorslaggevende betekenis. Het gaat dan eens temeer uitmaken wie er in het gemeentebestuur zit.

Jetta benadrukte in gesprekken met Gouwenaars dat de PvdA Gouda staat voor een sterker en socialer Gouda waarin iedereen meedoet, ongeacht opleiding, geslacht, huidskleur en de plek waar je wieg heeft gestaan. “Dat is mijn richtsnoer, mijn drijfveer” sprak Jetta Klijnsma. Lijsttrekker Rogier Tetteroo vulde aan dat de PvdA Gouda geld voor de zorg aan de zorg besteedt, en voor niets anders. “De gesprekken met Gouwenaars sterken mij in deze opvatting”, aldus Rogier. Gemeenten krijgen op de onderwerpen zorg en werk belangrijke taken van de Rijksoverheid overgeheveld. Staatssecretaris Jetta Klijnsma zal de input van de Gouwenaars meenemen in de afweging bij de komende behandeling van de wetsvoorstellen over onder andere de sociale werkplaats en de Wajong.